Wtorek, 28 września 2021

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

Czy Polacy powinni rozliczać dochody z zagranicy w Polsce

13.02.2020 10:21 | 0 komentarzy | (s)

Obecnie za granicą mieszkają i pracują setki tysięcy Polaków. Wraz z początkiem roku spadnie na nich obowiązek rozliczenia podatkowego. W jakim kraju powinni się rozliczyć? Czy muszą składać zeznanie w polskim urzędzie skarbowym?

Czy Polacy powinni rozliczać dochody z zagranicy w Polsce
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od stycznia 2019 r. Polacy pracujący za granicą, ale mający rodzinę w kraju muszą rozliczać się nie tylko ze skarbówką w miejscu pracy ale także z instytucją ojczystą (źródło: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/zagranica-pit-praca-dochody/rozliczenie-pit-w-polsce/). Nie ma przy tym znaczenia fakt, że w Polsce osoby nic nie zarobiły. Początkowo dotyczyło to jedynie zatrudnionych w Austrii i Słowenii, ale lista tych krajów stopniowo się wydłuża. Jest to związane z wejściem w życie konwencji MLI, która zakłada, że ośrodkiem życia pracownika jest kraj, w którym mieszka jego rodzina. W 2020 r. urzędy podatkowe zaczną kontrolować, czy podatnicy wywiązują się z nowego obowiązku. Nie dotyczy on osób, których cała rodzina mieszka za granicą.

W którym kraju rozliczać podatek?

Zagraniczny pracodawca, podobnie jak polski, pobiera od pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Oczywiście istnieje konieczność rozliczenia się. Pracownik pochodzący z Polski nie będzie jednak traktowany jako tamtejszy tzw. rezydent podatkowy, czyli osoba, która właśnie w tym kraju powinna rozliczać się ze wszystkich dochodów. To oznacza, że jeśli pracownik nadal ma obywatelstwo polskie, to właśnie w Polsce będzie rozliczać się z całości dochodów. Zakładając, że pracuje np. w 3 krajach, to w każdym z tych państw rozliczy się wyłącznie z zarobków uzyskiwanych właśnie w nim, ale w Polsce musi uwzględnić dochody ze wszystkich trzech.

Może też się zdarzyć, że Polak będzie pracował za granicą, jednak dla polskiego pracodawcy. W takiej sytuacji zarobki opodatkowane są wyłącznie w Polsce, chyba że pracownik przebywa w innym kraju dłużej niż 182 dni – wówczas będzie opodatkowany również przez zagranicznego fiskusa.

Nie wiadomo jednak, jak wiele osób będzie obejmował nowy obowiązek. Według danych GUS za granicą przebywa 2,5 mln Polaków, jednak nie wiadomo, jak wielu z nich ma rodzinę w Polsce. Urzędnicy zakładają, że wiele osób niestety nie jest świadoma nowych przepisów, a za brak zeznania podatkowego grozi grzywna. Jest ona niższa, jeśli podatnik udowodni, że zaniedbanie wynika z niewiedzy, a nie chęci ukrycia części dochodów.

Kiedy pracuje się za granicą, z reguły można skorzystać z prawa do zwrotu nadpłaty podatku, co ma związek z obowiązującymi tam ulgami lub kwotami wolnymi od podatku. Sumy te często jednak nie są co miesiąc rozliczane przez pracodawcę – są one wykazywane w rocznej deklaracji podatkowej. Efektem tego jest kwota nadpłaty, o której zwrot można się ubiegać zarówno, przebywają za granicą, jak po powrocie do Polski.

Jak odzyskać pieniądze z nadpłaty?

Aby uzyskać zwrot nadpłaty, konieczne są dokumenty wymagane w tym kraju, w którym dana osoba pracowała. Oznacza to konieczność znajomości systemu podatkowego tego państwa. Jako że zawiłości z tym związane są często skomplikowane, znaczną pomocą bywają tu profesjonalne firmy specjalizujące się w prowadzeniu rozliczeń związanych z zagranicznym fiskusem. Na przykład na stronie holandia.org można uzyskać niezbędną wiedzę i pomoc potrzebną do uzyskania kwoty nadpłaty – nawet 100% jej wartości.

Materiał zewnętrzny