Niedziela, 19 stycznia 2020

imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

RSS

Rozliczenie podatku od spadku

11.03.2019 09:33 | 0 komentarzy | (s)

Popularne powiedzenie mówi, że na świecie są tylko dwie rzeczy pewne: śmierć oraz podatki. Bardzo często jak się okazuje, mogą być one ze sobą powiązane. Mowa jest oczywiście o spadku, który jest oczywistą konsekwencją czyjejś śmierci. W wielu przypadkach musimy od spadku zapłacić podatek.

Rozliczenie podatku od spadku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy od spadku musimy zapłacić podatek?

Jeśli dostaliśmy spadek, to powinniśmy wiedzieć o tym, że nie trzeba go rozliczać w deklaracji PIT. Spadek podlega regulacjom ustanowionym ustawą dotyczącą spadków i darowizn. Są również oczywiście sytuacje, kiedy od obowiązku odprowadzenia podatku jesteśmy zwolnieni. Kiedy dostaniemy spadek, czyli najczęściej nieruchomość lub środki finansowe, musimy zaczekać na orzeczenie urzędu skarbowego, które dotyczy zaistnienia obowiązku podatkowego. Od chwili otrzymania takiego orzeczenia musimy złożyć druk SD-3 i opłacić wyliczony podatek.

Kwestia obliczenia podatku od spadku podlega oczywiście odpowiednim regulacjom. Regulacje te wyznaczają kwoty wolne od podatków, w trzech grupach.

I grupa podatkowa

Do pierwszej grupy zaliczamy osoby o następującym stopniu pokrewieństwa:

  • krewni wstępni i zstępni,
  • małżonkowie,
  • rodzeństwa,
  • teściowie,
  • macocha,
  • ojczym,
  • pasierbowie,
  • zięciowie,
  • synowie.


W grupie tej kwota wolna od podatku wynosi 9 637 zł. Osoby z tej grupy mogą zostać również całkowicie zwolnieni z konieczności płacenia podatku, ale pod warunkiem złożenia druku SD-Z2, w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o konieczności zapłaty podatku.

II grupa podatkowa

W drugiej grupie podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 7 276 zł. Uprawnieni do tej ulgi są zstępni rodzeństwa lub pasierbów, małżonkowie pasierbów lub rodzeństwa, rodzeństwo rodziców.

III grupa podatkowa

Trzecią grupę podatkową stanowią osoby, które nie spełniają kryteriów I lub II grupy. W ich przypadku kwota wolna od podatku to 4 902 zł.

Jak obliczyć podatek od spadku?

W zależności od tego, do której grupy należymy, obowiązuje nas oprócz innej kwoty wolnej od podatku inna stawka samego podatku. Dodatkowo w zależności od wysokości spadku, występują dla każdej grupy osobne trzy progi podatkowe.

W grupie pierwszej stawka podatkowa wynosi 3% do kwoty 10 278 zł powyżej kwoty wolnej od podatku. W przypadku kiedy kwota odziedziczona wynosi do 20 556 zł więcej niż kwota wolna od podatku, mamy obowiązek zapłacić podatek 5%. Jeśli natomiast jeśli spadek jest większy niż 20 556 zł. + kwota wolna od podatku, musimy rozliczyć podatek na 7% stopie.

Grupa druga musi zapłacić odpowiednio 7%, kiedy spadek nie przekroczy 10 278 zł. + kwota wolna od podatku (pamiętać należy, że jest również inna wysokość kwoty wolnej od podatku). 9% naliczy nam się w sytuacji, kiedy nasz spadek mieści się w przedziale (10 556 - 20 556 zł) + kwota wolna od podatku. Powyżej tego przedziału podatek wynosi 12%.

Zgodnie z domysłem trzecia grupa spadkobierców ma najmniej korzystne warunki podatkowe. W grupie tej jest najmniejsza kwota wolna od podatku, a ponadto podatki są najwyższe. Zasada wyliczania tego, w jakim progu się znajdujemy, jest analogiczna jak w grupach I i II. Progi podatkowe wynoszą jednak 12%, 16% oraz 20%.

Podatek od spadku możemy obliczyć ręcznie. Zdecydowanie lepszą formą jest jednak ta, którą wykorzystujemy przy rozliczeniu PIT online. Na stronach ministerstwa finansów, można wypełnić formularz samodzielnie, dzięki czemu zrobimy to szybciej oraz istnieje mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki. Do obliczenia podatku spadkowego możemy również wykorzystać księgowego, który odpłatnie obliczy nam wszystkie konieczne należności.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

Materiał zewnętrzny