środa, 23 stycznia 2019

imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

RSS

Stypendia i gwarancje pracy dla uczniów klas górniczych

07.11.2018 15:39 | 0 komentarzy | mak

W środę w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. podpisano umowy stypendialne fundowane przez Polską Grupę Górniczą, w ramach których firma będzie wypłacać uczniom stypendia i nagrody roczne. Z programu skorzysta 58 uczniów. Są też gwarancje zatrudnienia.

Stypendia i gwarancje pracy dla uczniów klas górniczych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Program stypendialny jest to efekt porozumienia pomiędzy powiatem wodzisławskim i PGG, które zostało zawarte w marcu tego roku.

Z programu chce skorzystać 58 uczniów kształcących się w zawodach o specjalnościach górniczych: technik górnik, automatyk, ślusarz, elektryk, mechatronik i mechanik oraz mechanik – monter maszyn, a także operator obrabiarek skrawających. W ich imieniu umowy podpisali rodzice, natomiast PGG reprezentowali: Jerzy Janczewski – Wiceprezes Zarządu, Andrzej Sączek – Dyrektor Departamentu Wsparcia HR oraz Marcin Maciejczyk – Dyrektor ds. Pracowniczych Ruchu Marcel i Rydułtowy.

W ramach programu każdy uczeń będzie otrzymywał stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie, a uczniowie wyróżniający się w nauce, po spełnieniu odpowiednich warunków (tj. średnia ocen na świadectwie kończącym rok szkolny – minimum 4, zachowanie – minimum dobre, 100% obecność na zajęciach – wliczając w to obecności usprawiedliwione) otrzymają nagrodę roczną w wysokości 1 000 zł. Firma zapewnia również uczniom zatrudnienie w kopalniach wchodzących w skład spółki w roku ukończenia szkoły, po uzyskaniu minimum jednej kwalifikacji w zawodzie oraz po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią.

Podczas podpisania umów wicestarosta Danuta Maćkowska podziękowała przedstawicielom PGG za dotychczasową współpracę. Podkreśliła również, że uczniowie mają możliwość nauki w szkole, która nie tylko posiada bogato wyposażoną bazę sportową i może poszczycić się nowoczesnymi pracowniami. – To szkoła, w której nowoczesność ściera się z tradycją. A tradycja to jest właśnie to górnictwo – stwierdziła wicestarosta Maćkowska.

Podobne umowy zostaną zawarte 14 listopada w Szkole Branżowej I Stopnia w Radlinie. Tam chęć przystąpienia do programu zdeklarowało łącznie 23 uczniów klas pierwszych, uczących się w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń specjalność maszyny i urządzenia górnicze.