Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Pamiętaj o obowiązku jesiennej deratyzacji

19.09.2018 14:04 | 0 komentarzy | AgaKa

Przypominamy o obowiązku jesiennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Pamiętaj o obowiązku jesiennej deratyzacji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar ścisłego centrum miasta oraz obszary, na których znajdują się obiekty mieszkalne, wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe, usługowe i produkcyjne z branży gastronomicznej, spożywczej i rolniczej.

Obszar ścisłego centrum miasta zdefiniowany jest jako obszar obejmujący ulice: Rynek, Apteczną, Wincentego Styczyńskiego, Władysława Opolskiego, Średnią, Świętego Jana, Księżnej Konstancji (do skrzyżowania z ul. Wałową), Powstańców Śląskich, Kościelną, Minorytów, Krótką, Zamkową, Zgody, Targową (od ul. Rynek do ul. Juliusza Słowackiego), Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Józefa Michalskiego), Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Gladbeck, Juliusza Słowackiego, Wałową, Sądową, Plac Wojciecha Korfantego, Plac Świętego Krzyża, wraz z posesjami położonymi przy tych ulicach.

Obowiązkową deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym – marzec/kwiecień oraz jesiennym – wrzesień/październik. Trzeba jednak pamiętać, że przyjęty Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wodzisławia Śląskiego nakłada także na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzenia „interwencyjnej” deratyzacji w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji deratyzacji (właściciele nieruchomości, osoby przez nich wskazane itd.) mają obowiązek zakupić i wyłożyć, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, trutkę na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Powinny odpowiednio oznaczyć miejsca wyłożenia napisem „UWAGA, TRUCIZNA” i zabezpieczyć je przed dostępem zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących. Ulotka musi zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji trutkę należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny. Potwierdzeniem wywiązania się, podczas kontroli Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, jest paragon za zakup trutki na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.