Poniedziałek, 1 czerwca 2020

imieniny: Jakuba, Hortensji, Gracjany

RSS

Konkurs na dyrektora Zamku. Watchdog Polska o jawności naboru w samorządzie

20.01.2018 12:47 | 2 komentarze | ma.w

Proces zatrudniania pracowników samorządowych jest jawny i wymaga proaktywnego informowania. Stanowisko eksperta prawnego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska neguje utrzymywanie w tajemnicy nazwisk kandydatów na szefa Zamku Piastowskiego.

Konkurs na dyrektora Zamku. Watchdog Polska o jawności naboru w samorządzie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dotarliśmy do opracowania autorstwa eksperta prawnego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego dotyczącego transparentności procedury zatrudniania pracowników samorządowych. - W procedurze naboru na pracownika samorządowego mamy do czynienia z proaktywnym informowaniem o naborze, osobach, które się zgłosiły - informuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

W opracowaniu Watchdog Polska czytamy, że informacje powstałe w wyniku procedury naboru pracownika samorządowego stanowią informacje związane z działalnością władzy publicznej (informację publiczną). W świetle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 61 Konstytucji RP informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne.

W ustawie o dostępie do informacji publicznej przewidziany jest obowiązek publikowania informacji związanych z naborami w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit g: naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych).

Art. 13 ustawy o pracownikach samorządowych podkreśla jawność informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Zatem ogłoszenie musi być publicznie dostępne m. in. przez BIP, a nadto obowiązek informacyjny dotyczy informacji o kandydatach, który nie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność.

Protokół z pracy komisji oceniającej kandydatów w konkursie sporządzany jest obowiązkowo i bezwzględnie stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu. Protokół musi zawierać:

1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór,

2) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów

Sieć obywatelska – Watchdog Polska działa by obywatele wiedzieli, że mają prawo pytać władzę o ważne dla nich sprawy, korzystali z tego prawa i otrzymywali odpowiedzi.