Niedziela, 23 lutego 2020

imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

RSS

Seniorzy Centrum wybrali nowy „stary” zarząd

09.12.2017 06:30 | 0 komentarzy | eos

W sali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, gdzie spotykają się członkowie koła emerytów i rencistów Centrum Racibórz, seniorzy jednogłośnie wybrali swój zarząd. Ukonstytuował się on ponownie w dotychczasowym składzie: przewodniczący Janusz Loch, wiceprzewodnicząca Agnieszka Schneider, sekretarz Grażyna Płonka, skarbnik Halina Gronowicz, a ponadto sprawami socjalnymi zajmie się Barbara Wiącek, kulturą – Szczepan Wilas, a dokumentowaniem wydarzeń w kole zarówno w kronice, jak i na zdjęciach – Bogusława Muszyńska.

Seniorzy Centrum wybrali nowy „stary” zarząd
Nowy zarząd koła Centrum Racibórz (od lewej): Grażyna Płonka, Bogusława Muszyńska, Janusz Loch, Halina Gronowicz, Barbara Wiącek i Agnieszka Schneider.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Spotkanie było także okazją do wręczenia Złotej Odznaki Honorowej nadanej przez zarząd krajowy związku emerytów i rencistów Agnieszce Schneider.

Wcześniej Janusz Loch przypomniał, co w minionych pięciu latach działo się w kole, na cyklicznie organizowanych tzw. spotkaniach klubowych, w każdy ostatni wtorek miesiąca. Co robiono, aby seniorom chciało się wyjść z domu, w myśl przesłania „Nie bądź sama, nie bądź sam”, które przyświeca działalności tej organizacji senioralnej.

W ramach akcji „Bezpieczny Senior”, aby choć w części zapobiec zagrożeniom, które czyhają na ludzi starszych, zapraszano przedstawicieli policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego i WOPR. Nawiązana została współpraca z Punktem Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Katowicach, której prelegenci mówili o Unii Europejskiej, organizowane były konkursy „Obywatele do piór”, a także wyjazdy na spotkania z unijnymi komisarzami.

Z emerytami i rencistami koła spotykali się przedstawiciele władz miasta, posłowie, europosłowie, historycy. Porad udzielali specjaliści ZUS, kosmetyczka. Był też czas na zaprezentowanie pasji samych seniorów, którzy tworzą poezję, muzykę, posiadają kolekcjonerskie zainteresowania np. zbierają aparaty fotograficzne czy stare widokówki. – Z naszej inicjatywy powstała Karta Senior 60+, która umożliwia korzystanie z 50 proc. zniżek na imprezy organizowane przez miasto. Dzięki interwencji członków koła przywrócono koncerty w muszli w Parku Roth, które miały być zaniechane. Nasze poparcie miała również tworząca się Rada Seniorów Raciborza, której członkami są również nasi seniorzy – wymienił podejmowane inicjatywy przewodniczący.

Wielkim zainteresowaniem seniorów cieszą się jednodniowe wycieczki. Już dwukrotnie odwiedzili Kraków, byli w Wadowicach, Inwałdzie, na Szyndzielni, Żywcu, Międzybrodziu, Wrocławiu, zwiedzili Ostrów Tumski oraz Panoramę Racławicką. Pojechali w Góry Opawskie w Czechach.

Sztandarową imprezą jest Dzień Seniora, połączony z zabawą taneczną. Co roku organizowany jest też kulig do Wisły, a na powitanie lata grill na campingu OSiR w Oborze. Seniorzy chętnie przychodzą na spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz wieczory opłatkowe. Nie stronią od wycieczek miejskich m.in. do centrum geofizycznego, zakładu wodociągów i kanalizacji, czy browaru zamkowego.

Wybrany na trzecią kadencję przewodniczący Janusz Loch, chciałby utrzymać dotychczasową tradycję spotkań i imprez. Choć przyznaje, że ma oponentów spotkań z politykami, których przyjęło się określać mianem „gadających głów”. – Czekam z miesiąca na miesiąc na podpowiedzi, kogo emeryci naszego koła chcieliby zaprosić – spodziewa się ciekawych, o bardziej rozrywkowym charakterze podpowiedzi od członków swego koła Janusz Loch.

(ewa)

Ludzie:

Janusz Loch

Janusz Loch

Radny Gminy Racibórz