Wtorek, 26 marca 2019

imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

RSS

Jak rozliczyć PIT za pośrednictwem pełnomocnika?

30.10.2017 15:45 | 0 komentarzy | MK

Zdarzają się sytuacje, w których podatnik nie jest w stanie lub bardzo utrudniałoby to jego działanie gdyby osobiście podpisywał składane do organów podatkowych formularze podatkowe czy druki księgowe. W takiej sytuacji warto zainteresować się możliwością ustanowienia specjalnego pełnomocnika.

Jak rozliczyć PIT za pośrednictwem pełnomocnika?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak ustanowić pełnomocnika?

Jeżeli podatnik nie może samodzielnie wypełniać wszystkich zobowiązań wobec skarbówki, w tym np. składania PIT, ma możliwość skorzystania z pomocy pełnomocnika. Wystarczy złożyć odpowiedni dokument do właściwego urzędu skarbowego.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji i formularzy podatkowych można udzielić np. właścicielowi biura podatkowego, komuś z rodziny lub pracownikowi firmy. Nieważny jest powód, nie jesteśmy bowiem zobligowani do tłumaczenia się przed urzędami w sensie generalnego, ważnego uzasadniania swojej decyzji.

Kto może być pełnomocnikiem?

Z założenia pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jest to kwestia o tyle ważna, że przy podpisaniu druków księgowych przez błędnie umocowaną osobę zostaną one w większości przypadków uznane za nieważne, niewiążące czy nawet nie złożone w terminie.

Przy wystawianiu pełnomocnictw do podpisywania formularzy PIT niestety pojawia się wiele błędów, głównie wypisywania pełnomocnictwa dla firm, np. dla biura podatkowego. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że ma być to osoba fizyczna, czyli przysłowiowy Jan Kowalski – konkretna, zindywidualizowana jednostka. Może to być np. właściciel biura księgowego, ale nie biuro jako takie.

Kwestie techniczne – jak złożyć pełnomocnictwo?

Po pierwsze warto pamiętać, że pełnomocnictwo do prowadzenia spraw z zakresów podatkowych samo w sobie nie upoważnia (w większości przypadków) do podpisywania za nas formularzy podatkowych i druków. Aby umożliwić komuś złożenie podpisu w naszym imieniu, musi mieć konkretne pełnomocnictwo do tej czynności. Wyjaśniają to przepisy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Ordynacja podatkowa przepis 80a i dalsze w rozdziale 9A podpisywanie pełnomocnictwa stanowi jasno: Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Aby móc skorzystać z pełnomocnictwa lub prawidłowo je odwołać, należy złożyć je (lub odwołanie) do organu, którego dana deklaracja, formularz podatkowy lub druk księgowy dotyczy.

Warto pamiętać, że w przypadku jeżeli deklaracja, formularz podatkowy lub druk księgowy powinien być podpisany przez więcej niż jedną osobę (określony sposób reprezentacji podmiotu), tak samo powinno zostać udzielone i podpisane pełnomocnictwo.

Czy można korzystać z pełnomocnika przy e-deklaracjach?

Tak, w przypadku korzystania z deklaracji elektronicznej również istnieje możliwość korzystania z pełnomocnictwa, które może być złożone w formie dokumentu elektronicznego w odpowiedni sposób. Należy złożyć je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Materiał zewnętrzny