Czwartek, 19 października 2017

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Budżet powiatu przyjęty, opozycja go krytykuje

11.01.2017 10:01 | 1 komentarz | mak

Radni powiatu uchwalili budżet na 2017 rok. W tym roku powiat planuje wydać około 167 mln zł. Dochody mają wynieść nieco ponad 154,32 mln zł.

Budżet powiatu przyjęty, opozycja go krytykuje
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości około 12,68 mln zł, będą środki ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

Na drogi powiat zamierza przeznaczyć ok. 22,19 mln zł (z czego ok. 14,94 mln na inwestycje i zakupy inwestycyjne), oświata pochłonie ok. 58,22 mln zł, pomoc społeczna ok. 18,64 mln zł, a ochrona zdrowia - ok. 9,5 mln zł (z czego na szpitale 6,5 mln zł, a ok. 2,99 mln to składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).  

Starosta Ireneusz Serwotka dziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie budżetu i podkreślał, że dokument "odpowiada przede wszystkim zasadzie dużej ostrożności, jeśli chodzi o relację przychodów i wydatków".

Z kolei były starosta, Tadeusz Skatuła, krytycznie ocenił tegoroczny budżet. Stwierdził, że niepokoi go rosnące zadłużenie powiatu i "brak inwestycji drogowych w wielu gminach". - Za takim budżetem ja nie podniosę ręki. Już dziś z ust niejednego  samorządowca słyszałem słowa o zadłużonym powiecie - powiedział Tadeusz Skatuła.

Radni klubu Platformy Obywatelskiej jeszcze przed głosowaniem zapowiedzieli, że wstrzymają się od głosu. - Jesteśmy opozycją racjonalną. Nie możemy poprzeć budżetu na 2017 rok, bo znajdują się tam zapisy, które uniemożliwiają takie głosowanie. Brak jest wskazania, jakie inwestycje drogowe mają być realizowane w 2017 roku. Zarząd nie wskazał też, na jakie cele przeznaczy środki z emisji obligacji, prócz dofinansowania szpitala. W efekcie cała odpowiedzialność spoczywa na Zarządzie, który będzie kształtował politykę finansową według własnego uznania - stwierdził radny Dariusz Prus.

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, 3 było przeciwnych, a 4 rajców wstrzymało się od głosu. Głosowanie odbyło się na sesji rady powiatu, 22 grudnia.