Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Apel ze Szpitala w Raciborzu do ministra zdrowia: potrzeba pieniędzy, personelu i planu powrotu do normalności

03.07.2020 17:59 | 2 komentarze | ma.w

Dyrektor Ryszard Rudnik kierujący jednoimiennym szpitalem w Raciborzu był współinicjatorem spotkania dyrekcji 11 szpitali zakaźnych z całej Polski. Odbyło się 30 czerwca w Łodzi i było poświęcone problemom takich placówek.

Apel ze Szpitala w Raciborzu do ministra zdrowia: potrzeba pieniędzy, personelu i planu powrotu do normalności
Ryszard Rudnik dyrektor szpitala jednoimiennego w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Głównymi wyzwaniami, z którymi mierzą się szpitale zakaźne, są: zasady ich finansowania; odejścia kadry medycznej oraz brak jasnych i bezpiecznych planów powrotu szpitali do pierwotnej działalności - przekazano nam ze szpitala na Gamowskiej.


Dyrekcje szpitali covidowych wypracowały wspólne stanowisko i przekazały je do ministra zdrowia.

POSTULATY Z KONFERENCJI SZPITALI

1. Utworzenie przy Ministrze Zdrowia zespołu doradczego do spraw epidemii SARS-CoV- 2, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Jednoimiennych Szpitali Zakaźnych.

2. Przedstawienie do 1 sierpnia 2020 roku planu zabezpieczenia Państwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na wypadek utrzymania lub wzmożenia epidemii SARS-CoV-2, w szczególności na wypadek wzrostu zachorowań w okresie jesień 2020 r. — wiosna 2021 r. Z uwagi na powyższe przedstawienie planu wyznaczania podmiotów jako Jednoimienne Szpitale Zakaźne oraz sposobu finansowania tych podmiotów.

3. Zmiana decyzji NFZ zawartej w oświadczeniach o wysokości ryczałtu PSZ, prowadzącej do obniżenia wypłaty ryczałtu PSZ, Szpitalom Jednoimiennym począwszy od maja 2020 r. i dokonanie wypłaty ryczałtu PSZ Szpitalom Jednoimiennym w pełnej wysokości.

4. Finansowanie ryczałtu PSZ niezależnie od ilości wykonanych świadczeń liczone do 30 czerwca 2021 r.

5. Rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu PSZ wskaźnikiem 1.2 dla podmiotów, które funkcjonowały jako Szpitale Jednoimienne.

6. Naliczenie ryczałtu PSZ w następnym okresie rozliczeniowym na poziomie nie niższym niż ryczałt przed przekształceniem w Szpital Jednoimienny.

7. W Szpitalu Jednoimiennym powinni być hospitalizowani jedynie pacjenci z wynikiem dodatnim COVID-19, pozostałe Szpitale w systemie powinny posiadać diagnostyczną dla pacjentów podejrzanych.

8. Wymaganie by Szpital Jednoimienny posiadał zatrudnionego koordynatora lekarza specjalistę chorób Zakaźnych. W przypadku braku możliwości zatrudnienia, skuteczne delegowanie takiego lekarza przez Wojewodę.

9. Skuteczne oddelegowanie personelu medycznego do pracy w Szpitalach Jednoimiennych.

10. Zakaz zmiany miejsca specjalizacji lekarzy Rezydentów z jednoczesnym zaliczeniem okresu w pracy powyżej 3 miesięcy w Szpitalu Jednoimiennym.

11. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

12. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia środków na stworzenie możliwości wykonywania badań PCR w kierunku COVID-19 w Szpitalach Jednoimiennych, oraz gwarancja finansowania tych badań.

13. Możliwość rozliczania procedur kosztochłonnych wykonywanych u pacjentów z wynikiem dodatnim COVID-19 jak również z podejrzeniem.

14. W przypadku utraty możliwości wykonywania części procedur medycznych (związane jest z COVID-19) zapewnienie w zakresie utraconego finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

15. Zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem Szpitala do wykonywania zadań jako Szpital Jednoimienny oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem Szpitala do normalnego funkcjonowania w ramach działalności statutowej po zakończeniu wykonywania zadań jako Szpital Jednoimienny.

16. Odmrożenie kontraktowania nowych świadczeń w szczególności diagnostyki obrazowej.

Podpisały dyrekcje szpitali:

 • - Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
 • - Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźle
 • - Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego w Białymstoku
 • - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 • - Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
 • - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 • - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
 • - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
 • - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • - Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach