Poniedziałek, 8 marca 2021

imieniny: Beaty, Wincentego, Jana

RSS

Gotowość strajkowa w rybnickim szpitalu

20.05.2019 09:48 | 2 komentarze | acz

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ZOZ przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zdecydowała o ogłoszeniu gotowości strajkowej.

Gotowość strajkowa w rybnickim szpitalu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przyczyną tego są znaczne różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. - Wspólna Reprezentacja Związkowa  realizuje partykularne interesy pracowników poszczególnych oddziałów szpitala. Już dziś różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu, posiadających te same kwalifikacje, wykonujących pracę na różnych oddziałach, sięgają nawet 600 zł. Obecnie WRZ dąży do powiększania tej dysproporcji (nawet do 800 zł). Z niezrozumiałych dla nas przyczyn „faworyzowane” są pielęgniarki świadczące pracę na Oddziale Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii, Sali Zabiegowej Okulistyki, Sali Zabiegowej Urologii. W naszej ocenie nosi to znamiona nierównego traktowania pracowników, co jest niezgodne z przepisami prawa pracy i z czym kategorycznie się nie godzimy. Nie do zaakceptowania są już istniejące dysproporcje w zarobkach. OZZPiP ZOZ przy WSS nr 3 w Rybniku dąży do ich stopniowego spłaszczania, a nie pogłębiania - czytamy w komunikacie OZZPiP.

Wobec powyższego OZZPiP ZOZ przy WSS nr 3 w Rybniku jest zmuszony ogłosić gotowość strajkową, przypominając Pracodawcy o postulatach zgłoszonych w 2015 r. na rzecz wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych w tym szpitalu.
Oprac. (acz)