Poniedziałek, 25 września 2017

imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława

RSS

Przedszkola funkcjonują, choć oficjalnie ich nie ma

21.05.2012 07:07 | 1 komentarz | woj

Rada gminy Nędza uchyliła swoją uchwałę o likwidacji przedszkoli w Ciechowicach i Zawadzie Książęcej. Oba mają zostać przeniesione do większego przedszkola w Łęgu.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wójt Anna Iskała wyjaśniła, że akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, której filią miały być jednostki w Ciechowicach i Łęgu, nie mówił nic o istnieniu tych ostatnich. Pomimo tego oba funkcjonują.

Według dokumentów, w 2004 r. przedszkole w Ciechowicach zostało zlikwidowane. Placówka funkcjonowała jednak dalej na zasadzie oddziału – satelity ZSP w Zawadzie Ks. Podobne zamieszanie jest z przedszkolem w Łęgu. Oficjalnie i zgodnie z aktem założycielskim ZSP w Zawadzie Książęcej przedszkola w Łęgu nie ma (choć cały czas działa).

Wójt konsultowała całą sprawę z nadzorem prawnym wojewody. Tam, gdy zobaczyli wszystkie dokumenty, mocno się zdziwili. W rezultacie nadzór wydał opinię, że z placówką w Ciechowicach nic nie trzeba robić gdyż od 2004 r. nie istnieje.

Co więc z przedszkolakami z Zawady Ks. i Ciechowic, które mają jeszcze w tym roku przenieść się do przedszkola w Łęgu? – Wystarczy tylko, że rada pedagogiczna przedszkola w Zawadzie Książęcej zmieni jego adres. W statucie wystarczy zamieścić zapis, że od 1 września przedszkole będzie się mieściło w Łęgu – wyjaśniła Anna Iskała.

– Ktoś to kiedyś tak przygotował aby móc podejmować decyzje bez udziału radnych. Przy takim akcie założycielskim wszystkie decyzje mógł podjąć sam dyrektor placówki – dodała szefowa gminy.

W praktyce, po uchyleniu uchwały, sytuacja przedszkola w Ciechowicach nie ulega zmianie, gdyż placówka od ośmiu lat oficjalnie nie funkcjonuje. Natomiast rada pedagogiczna przedszkola w Zawadzie Ks. już podjęła decyzję o przeniesieniu swojej siedziby do Łęgu.

Anna Iskała dodała, że akt założycielski szkoły w Zawadzie Książęcej w ogóle nie określał jakie inne jednostki wchodzą w skład tego zespołu szkolno-przedszkolnego, ani jakie budynki do niego należą. Zapisano jedynie, że siedzibą ZSP jest ul. Szkolna 2 w Zawadzie Książęcej. – Stąd wniosek, że tylko jednostki z Zawady Ks. wchodzą w skład tego zespołu – sprecyzowała wójt.

(woj)