Piątek, 26 lutego 2021

imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

RSS

XXXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego

Start 25.05.2019 o godz. 09:00 wstęp wolny

Dom Kultury w Rybniku-Chwalowicach zaprasza 25 maja na wyjątkowe wydarzenie. Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rybniku to festiwal o bogatej tradycji. Jego pomysłodawcą i inicjatorem był Tadeusz Paprotny - wielki animator kultury dziecięcej, stąd też Festiwal nazwany jest jego imieniem. Celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Festiwal skierowany jest do solistów w wieku od 6 do 16 lat, którzy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III, klasy IV - VI szkoły podstawowej, klasy VII-VIII oraz klasy gimnazjalne.

Festiwal składa się z trzech etapów:

ETAP I - do 12 kwietnia 2019 r. - przygotowanie przez uczestników utworów w języku polskim, wykonanych z własnym akompaniamentem (akompaniator lub nagrany półplayback). Akompaniament nie może zawierać linii melodycznej. Przyjmowane są nagrania dokonane na: CD, mp3, również nagrania amatorskie dokonane np. dyktafonem, telefonem komórkowym.

- 24 kwietnia 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych.

ETAP II - 7-8 maja 2019 r. - przesłuchania konkursowe.

- 13 maja 2019 r. - ogłoszenie listy finalistów Festiwalu.

ETAP III - próby laureatów z zespołem muzycznym w Domu Kultury w tydzień poprzedzający koncert finałowy. Dokładne terminy i godziny w/w prób zostaną wcześniej podane. Organizator przygotuje aranże wykonywanych utworów, soliście akompaniować będzie 4 osobowy zespół muzyczny (fortepian, bas, perkusja, gitara).

- 25 maja 2019 r. - koncert finałowy (laureaci wystąpią z zespołem muzycznym), ogłoszenie wyników i wręczenie nagród .

Koncert finałowy podlega ocenie jury, które wyłoni laureatów poszczególnych kategorii.

Festiwalowe jury przy ocenie wykonania piosenek będzie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych i wieku dziecka, emisję i dykcję, dynamikę, frazowanie oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Każdy z uczestników Festiwalu (od II Etapu) otrzyma dyplom uczestnictwa, a zwycięzcom przyznane zostaną nagrody: Grand Prix Festiwalu oraz Nagrody w każdej kategorii wiekowej. Instytucje lub opiekunowie ponoszą koszty przejazdu dzieci i młodzieży na festiwal, a organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich jego uczestników (w II etapie).

Nagrane utwory powinny być opisane (imię nazwisko wykonawcy, tytuły utworów) i nadesłane pocztą lub e-mailem, wraz z dołączoną kartą zgłoszenia w terminie do 12 kwietnia 2019 r. na adres: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, 44-206 Rybnik ul.1 Maja 91B.

Pocztą elektroniczną: dkchwalowice.biuro@gmail.com - wraz z kartą zgłoszenia. Plik powinien być również opisany: tytuł utworu, imię i nazwisko wykonawcy.

Zgłoszenia do 12 kwietnia 2019 r.!

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia są do pobrania ze strony: www.dkchwalowice.pl.

Wszelkich informacji dotyczących festiwalu udziela pani Michalina Nosal:

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, tel. 32 4216222,

e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com.

fot. z arch. DK Chwałowice