środa, 20 stycznia 2021

imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

RSS

Epidemia koronawirusa:

XV Festiwal Piosenki Europejskiej - zaproszenie do udziału

Start o godz. 08:00, trwa od 06 do 07 marca wstęp wolny

Festiwal pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dom Kultury Chwałowice

Rybnik Chwałowice, 1 Maja 91 B

Do udziału w Festiwalu organizatorzy zapraszają solistów w wieku 14 - 25 lat, wykonujący muzykę w jednym z języków krajów Unii Europejskiej: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański.

Przesłuchania konkursowe odbędą się W dniach 6 i 7 marca 2017 r.

Każdy z uczestników wykona dwa utwory w jednym lub dwu językach, oraz dokona również w jednym z języków obcych, krótkiej autoprezentacji.

Celem Festiwalu jest: popularyzacja języków obcych, dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich, promowanie twórczości artystycznej oraz promocja kultury krajów Unii Europejskiej.

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, złożone z muzyków i językoznawców. Ocenie będą: walory językowe wykonywanych utworów i autoprezentacji w języku obcym, walory muzyczne (wokalne, dobór repertuaru itp.), ogólny wyraz artystyczny, żywy akompaniament (playback nie podlega ocenie).

Dla Laureatów przewidziane się nagrody: nagrody finansowe, kursy językowe w Centrum Usług Językowych „ALBION”, lekcje śpiewu metodą MIX u nauczyciela stowarzyszenia IVTOM, wydawnictwa książkowe, multimedialne i inne.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie Festialu, który wraz z kartą zgłoszenia jest do pobrania na stronie: www.dkchwalowice.pl/?news=3015.

Kontakt: tel.: 32 4331852, lub 32 4216222, dkchwalowice.biuro@gmail.com.

Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą, pocztą elektroniczną, faksem - w  nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2017 r. na adres:

Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach,

44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B,

faksem: (32) 42 16 222 wew. 40,    

mailowo:  dkchwalowice.biuro@gmail.com

Organizatorami Festiwalu są: Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach www.dkchwalowice.pl, Centrum Usług Językowych „Albion” www.albionplanet.pl i IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku www.ivlorybnik.pl.

KONCERT LAUREATÓW połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 13 marca 2017 r.

fot. z arch. DK Chwałowice