Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

Pytamy kandydatów na wójta o pomysły na rozwój gminy Lyski

02.11.2018 13:23 | 1 komentarz | acz
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 16:49

Już w niedzielę,  4 listopada druga tura wyborów samorządowych w gminie Lyski.  W imieniu naszych czytelników zadaliśmy kandydatom Grzegorzowi Grytowi i Szymonowi Musiołowi po sześć pytań na temat możliwości rozwoju gminy Lyski. Pytaliśmy o drogi, internet oraz o pieniądze na rozwój gminy.

Pytamy kandydatów na wójta o pomysły na rozwój gminy Lyski
Grzegorz Gryt (po lewej) rządzi gminą ponad 20 lat, Szymon Musioł proponuje zupełnie nowe rozwiązania na rozwój Lysek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytania pochodziły od naszych czytelników i dotyczyły kierunku, w którym powinna zmierzać gmina Lyski. 31 października zadaliśmy kandydatom po sześć taki samych pytań, na które mieli czas odpowiedzieć do piątku 2 listopada do godziny 12.00. Kilka minut przed ustalonym czasem na naszą skrzynkę przyszły odpowiedzi od obu kandydatów.


1. Jakie są trzy największe problemy gminy Lyski, których nie udało się rozwiązać w ciągu ostatniej kadencji oraz w jaki sposób planujecie je rozwiązać Państwo w przypadku wygranych wyborów?

Grzegorz Gryt: Wójt nie odniósł się do tego pytania.

Szymon Musioł:
Jednym z najważniejszych problemów jest stosunkowo mały udział środków zewnętrznych w budżecie naszej gminy. Dlatego na pewno należy maksymalnie skoncentrować się na tym aspekcie uwzględniając zadania, które mają zostać zrealizowane w przeciągu następnych lat.
Kolejną sprawą już bardziej wymierną jest bardzo zły stan infrastruktury drogowej oraz brak chodników, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców szczególnie tych najmłodszych. Oczywiście wiem, że urzędnicy częściowo już przymierzają się do tych spraw – tak jest np. w przypadku chodnika w sołectwie Pstrążna, ale być może należało ze względu na długotrwałą procedurę podjąć działania tymczasowe i przygotować, chociaż pobocza tak, aby w miarę bezpieczny sposób mieszkańcy mogli się poruszać. Trzecią sprawą jest na pewno ochrona środowiska w Gminie tzn.: brak kompleksowego programu wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i OZE oraz brak pomysłu na rozwiązanie zagadnień związanych z kanalizacją bytową w budynkach mieszkalnych i brak modernizacji oczyszczalni ścieków w Suminie, co powoduje już teraz uciążliwości a w przypadku pogorszenia się stanu technicznego może spowodować katastrofę ekologiczną. Dlatego tu również należy maksymalnie zwiększyć działania w kierunku pozyskania na te zadania środków zewnętrznych.  


2. W jaki sposób zamierzacie Państwo poprawić infrastrukturę drogową na terenie gminy i które drogi powinny zostać wyremontowane w pierwszej kolejności?

Grzegorz Gryt: Wójt nie odniósł się do tego pytania.

Szymon Musioł:
Na terenie Gminy Lyski istnieją trzy kategorie dróg tzn.: wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. W przypadku drogi wojewódzkiej 923 sprawa wymaga bardziej skomplikowanych zabiegów i uzgodnień, ale na pewno remont tej drogi nie jest niemożliwy i należy podjąć konieczne działania jak najszybciej. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku dróg powiatowych gdzie myślę, że współpraca będzie przebiegać dużo sprawniej, zresztą w ostatnim czasie ze środków powiatu został wyremontowany najbardziej zniszczony i niebezpieczny odcinek ulicy Raciborskiej w Bogunicach. Jeżeli chodzi o drogi gminne, to tak naprawdę większość dróg bocznych wymaga w większym lub mniejszym stopniu poprawy czy remontu, na pewno w pierwszej kolejności należałoby zająć się drogami w najgorszym stanie takimi jak: Zatoka (Bogunice), Szkolna (Pstrążna), Wąska (Sumina), Wąska i Wiejska (Raszczyce), Zwycięstwa, Stodolskiej (Zwonowice). Część z wymienionych dróg od wielu lat oczekuje na zabudowę kanalizacji i dlatego należy podjąć działania tak jak w pkt. 1.

Poza drogami należy pamiętać o pozostałych elementach infrastruktury drogowej takich jak np. odcinek chodnika przy zatoce autobusowej na przystanku Bogunice-Bączkowiec – gdzie na całej długości każda z kostek brukowych jest osadzona na innym poziomie, a z przystanku tego korzystają również dzieci i osoby starsze i w takim stanie nie trudno o potknięcie itp. Koszt naprawy znikomy natomiast zagrożenie wypadkiem bardzo duże.


3. Na terenie gminy Lyski (poza terenami leśnymi) istnieje słabo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. Czy planujecie Państwo tworzenie ścieżek dedykowanych dla rowerzystów, jeśli tak to gdzie?

Grzegorz Gryt: Wójt nie odniósł się do tego pytania.

Szymon Musioł:
Oczywiście należy najpierw poprawić stan obecnych ścieżek. Jeżeli chodzi o nową ścieżkę to na pewno należałoby ją przygotować w śladzie ul. Wygony zaczynając od centrum sołectwa Dzimierz do tak zwanej Górki czernickiej. Ścieżka, która posiada wiele walorów przyrodniczych, przepiękne widoki oraz może połączyć ze sobą Sołectwa Dzimierz, Nowa Wieś, Lyski, Pstrążna oraz Czernicę (Gmina Gaszowice). 


4. Na terenie gminy istnieją problemy z zasięgiem sieci komórkowej oraz dostępu do Internetu. Jak zamierzacie Państwo rozwiązać ten problem?

Grzegorz Gryt: Wójt nie odniósł się do tego pytania.

Szymon Musioł:

Dobrze się stało, że dzięki staraniom Radnych Leszka Stańka oraz Stanisława Hałacza udało się uruchomić na terenie Lysek nową stację przekaźnikową jednego z operatorów. Z moich informacji wynika, że prowadzone rozmowy, aby roamingować tę stację także dla pozostałych operatorów. Dopiero po uruchomieniu tego w tym układzie będzie trzeba przeanalizować pozostałe tereny naszej Gminy i ewentualnie powtórzyć procedurę. Należ również wspomnieć że na zasięg odpowiedzialna jest nie tylko odległość od przekaźnika, ale też ukształtowanie terenu.

Jeżeli chodzi o sieć internetową - światłowodową to z informacji, jakie posiadam większość gospodarstw jest już w jej zasięgu. Choć istnieją jeszcze miejsca, w których podłączenie związane jest z przeszkodami natury technicznej – niestety każde z tych miejsc należ analizować osobno. Np. trwają starania, aby linia światłowodowa jednego z operatorów została doprowadzona do domów i mieszkań w okolicy dworca w Suminie, ale wymaga to uzgodnień projektowych w związku z wykorzystaniem wspólnych rozwiązań z siecią wodociągową.  Na pewno będzie to priorytet w nowej kadencji, aby ta sieć dotarła do jak największej liczby odbiorców, bo w dzisiejszych czasach taka sieć nie jest już dobrem luksusowym tylko standardem.


5. Jak widzicie możliwości rozwoju gminy Lyski na przestrzeni kolejnych lat oraz pozyskacie na to środki?

Grzegorz Gryt: Wójt nie odniósł się do tego pytania.

Szymon Musioł:
Na pewno należy się skupić na kilku aspektach: jeden to bezpieczeństwo poprzez poprawę infrastruktury drogowej i na to fundusze zewnętrzne już są dostępne oraz, jak słyszymy z zapowiedzi rządu, będą jeszcze zwiększone.

Kolejnym elementem jest pozyskanie środków z funduszy ekologicznych w celu rozwiązania problemów związanych z wymianą źródeł ciepłą i OZE oraz z kanalizacją bytową – niektórzy mieszkańcy już 20 lat temu zaczęli wpłacać składki na tę kanalizację, a do teraz nie zostali podłączeni.

Należy również inwestować w najmłodszych mieszkańców tzn. stopniowo modernizować i doposażać nasze szkoły, przedszkola i wszystkie place zabaw oraz stworzyć przynajmniej jeden żłóbek i na to środki też można pozyskać z obecnie dostępnych funduszy.

Naszym celem jest rozwój w kierunku stworzenia Gminy: „ekologicznej” - wykorzystującej walory przyrodnicze i przyjaznej mieszkańcom zarówno starszym jak i młodym. Z jednej strony jesteśmy to winni naszym mieszkańcom a z drugiej tylko w ten sposób możemy przyciągnąć nowych mieszkańców, – co dla rozwoju każdej gminy jest ważnym elementem.


6. Co jeszcze jest do zrobienia w gminie Lyski?

Grzegorz Gryt: Wójt nie odniósł się do tego pytania.

Szymon Musioł:

Dużo! Oczywiście żeby była jasność nigdy nie mówiłem, że w naszej Gminie nic się nie dzieje. Oczywiście pewne działania są prowadzone i za to należy chwalić. Problem jest to, że nasz rozwój zaczął od kilku – kilkunastu lat zwalniać. Co niestety jest bardzo widoczne w zestawieniu sąsiednich gmin zarówno z powiatu rybnickiego, jaki i raciborskiego. Jesteśmy wspaniałą Gminą i tak doprawdy to my powinniśmy być wzorem i inspiracją dla naszych sąsiadów. Tak się jednak nie stanie, jeżeli nie poradzimy sobie z problemami, o których już wszyscy pozostali zapomnieli, – bo jak nazwać problem komunikacji zbiorowej gdzie okazuje się, że w tygodniu rzadko, a w weekendy wcale nie ma połączeń autobusowych z większymi miastami. Dużo gmin ma problem z podłączeniem się mieszkańców do kanalizacji u nas sami mieszkańcy tej kanalizacji się domagają i to od wielu lat, a nie stwarza się im, co do tego możliwości. Oczywiście problemów podstawowych jest dużo więcej całe Zwonowice mają aktualnie w bardzo złym stanie wodę to też jest rzecz, z którą trzeba uporać się jak najszybciej.

Poza wymiernymi problemami uważam, że należy w końcu zmierzyć się z tym, aby mieszkańcy poszczególnych sołectw zaczęli czuć, że wszyscy jesteśmy jedną gminą, nie tylko administracyjnie, ale i mentalnie. Dziękuję i zapraszam Wszystkich na wybory!


Grzegorz Gryt w odpowiedzi na nasze pytania przesłał nam maila przez swój sekretariat, że nie będzie odpowiadał na pytania portalu nowiny.pl. Zwrócił uwagę, że w Zaduszki potrzebuje refleksji i spokoju.

W trosce o merytoryczną dyskusję, komentarze można zamieszczać po uprzednim zalogowaniu się na portalu nowiny.pl

Ludzie:

Grzegorz Gryt

Grzegorz Gryt

Wójt gminy Lyski

Szymon Musioł

Szymon Musioł

Radny Miasta Rybnik.