środa, 11 grudnia 2019

imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

RSS

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Radlin)

18.10.2018 13:00 | 2 komentarze | juk

Każdemu kandydatowi na wójta, burmistrza, prezydenta w powiecie wodzisławskim zadaliśmy trzy pytania, dotyczące problemów, sposobów ich rozwiązania i najważniejszych priorytetów, którymi zamierzają się w nadchodzącej kadencji zająć. Dzięki temu czytelnik sam może ocenić, do którego kandydata mu najbliżej w kwestiach dotyczących jego gminy czy miasta. Może też porównać, który kandydat ma ciekawsze, a może bardziej realne propozycje. Każdy kandydat miał taką samą, ściśle określoną ilość miejsca na udzielenie odpowiedzi i od niego zależało czy ją wykorzystał. Odpowiedzi zamieściliśmy zgodnie z pozycjami kandydatów na listach Państwowej Komisji Wyborczej. Życzymy owocnej lektury! W piątym odcinku prezentujemy Radlin. 

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Radlin)
Beata Klima, Barbara Magiera
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytania:

1. Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

2. Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

3. Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

Radlin

Beata Klima:

1. Najważniejszym problemem z jakim boryka się miasto są finanse i jego narastające zadłużenie, którego planowana wysokość przekracza już 40 mln zł. Doniesienia prasowe z ostatniego roku nie pozostawiają złudzeń, że z finansami naszego miasta jest źle. Pierwszoplanowym zadaniem nowego burmistrza, będzie ich ustabilizowanie i ograniczenie. Według rankingów Radlin zajmuje 223. miejsce na 237 gmin miejskich, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca dług wynosi 1868,00 zł i rośnie.

2. Problem ten można rozwiązać wprowadzając szereg działań weryfikacyjno-kontrolnych. Działania, które zamierzam podjąć to m.in. weryfikacja planowanych i realizowanych inwestycji w mieście, wprowadzenie analizy opłacalności inwestycji na etapie planowania oraz po okresie realizacji, ograniczenie inwestycji do kwoty pozwalającej na ich realizację bez zbędnego zadłużania, wprowadzenie szeregu działań kontrolnych oraz wprowadzenie programu naprawczego finanse Radlina.

3. Naszym priorytetem jest mieszkaniec i jego potrzeby. Publiczne pieniądze powinny pracować w publicznej sprawie, dlatego jeśli uporamy się z finansami, mamy pomysł na działania w kierunku mieszkańców. Pierwszą sprawą będzie budowa nowoczesnego żłobka dla najmłodszych radlinian. Postaram się, żeby na jego powstanie pozyskać fundusze z rządowego programu „Maluch+”. Następnie nasze działania zostaną skierowane do młodzieży, dla której pragniemy utworzyć bezpłatną komunikację na dojazdy do szkół. Ważną sprawą jest dla nas utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, po to, aby młodzi ludzie uczyli się samorządności. Mamy również program przygotowany dla seniorów w naszym mieście. Ma on służyć poprawie życia mieszkańców 60+ oraz wykluczonym społecznie – chorym i niepełnosprawnym. Jak mowa o mieszkańcu to istotną rzeczą jest ekologia, zwłaszcza w kontekście fatalnego stanu powietrza. Żeby gmina się rozwijała ważnym elementem są przedsiębiorcy, dla których przygotowaliśmy kilka udogodnień.

Barbara Magiera:

1. Zarządzam Radlinem od lat i wiem, że dziś jednym z największych problemów jest jakość powietrza. Ja i mój zespół chcemy kontynuować walkę ze smogiem, popularyzować odnawialne źródła energii i prowadzić działania z zakresu edukacji ekologicznej. Zależy nam na Radlinie czystym, zielonym i przyjaznym dla wszystkich.

2. Będziemy kontynuować działania, które prowadzimy od lat: dofinansowywać wymianę starych pieców na ekologiczne, termomodernizować budynki usługowe i mieszkalne, popularyzować odnawialne źródła energii i sieć gazową oraz poprawiać efekt ekologiczny. W minionych latach na walkę ze smogiem przeznaczyliśmy ponad milion złotych. Nadal będziemy też surowo karać za palenie śmieciami. Smog to problem bardzo poważny, dlatego liczę tu na dobrą współpracę samorządu z administracją rządową.

3. Chcemy w dalszym ciągu zmieniać Radlin na lepsze. Ja i mój zespół ludzi mamy konkretne cele rozwoju Radlina na najbliższe lata. To głównie zadania związane z poprawą usług dla mieszkańców, rewitalizacją miasta, poprawią stanu ekologicznego i rozwojem terenów zielonych oraz stref rekreacji. Główne zadania to m.in.: powstanie żłobka w Radlinie, powstanie parku miejskiego blisko centrum, rewitalizacja zabytkowego osiedla familoków na Marcelu, integracja mieszkańców Radlina, w tym poprzez działanie Centrum Usług Społecznych, dalsza budowa kanalizacji w mieście, poprawa bezpieczeństwa, w tym poprzez wspieranie OSP, ścisła współpraca z powiatem przy remontach najważniejszych dróg, konsekwentne zwiększanie miejsc zieleni parkowej w Radlinie, kolejne miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku całych rodzin.