Niedziela, 26 maja 2019

imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

RSS

Program „Powiat 5.0” - Kandydaci do rady powiatu z KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

12.10.2018 18:15 | 0 komentarzy | MK

Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ” tworzą ludzie kompetentni oraz wrażliwi na potrzeby mieszkańców - przygotowani, aby działać na rzecz rozwoju Powiatu Raciborskiego. Funkcjonujemy od kilkunastu lat. Powstaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenia bezpartyjnych samorządowców reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Raciborskiego. Nasze listy ułożone są alfabetycznie, nie mamy tzw. „jedynek”, u nas każdy może być liderem…

Program „Powiat 5.0” - Kandydaci do rady powiatu z KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”
Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

KWW RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ - WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

www.rdzr.iem.pl

Program „Powiat 5.0” to 5 filarów działania każdy po 5 zadań na 5 lat kadencji

Program jest ambitny i przemyślany, wynikający z oczekiwań i rozmów z mieszkańcami i co istotne – nie jest wyłącznie obietnicą… jest po prostu realny. Co planujemy zrealizować w najbliższych latach prezentujemy Państwu poniżej…

Komunikacja 5.0

 • Utworzenie funduszu dróg powiatowych
 • Budowa ścieżek rowerowych przy drogach łączących gminy
 • Jeden bilet komunikacji miejskiej i PKS w Raciborzu
 • Nowe autobusy we flocie PKS
 • Działania na rzecz budowy obwodnicy Raciborza i modernizacji dróg wojewódzkich w kierunku Rybnika i Gliwic

Edukacja 5.0

 • Dodatkowe zajęcia z edukacji cyfrowej i biznesowej w szkołach średnich
 • Termomodernizacja budynku „Gastronomika” w CKZiU nr 1
 • Rozbudowa bazy sportowej w powiatowych szkołach – „Ekonomik” i II LO
 • Utworzenie bursy szkolnej dla uczniów spoza powiatu
 • Zwiększenie wsparcia finansowego dla PWSZ w Raciborzu

Zdrowie 5.0

 • Rozbudowa parkingu szpitala przy ul. Gamowskiej
 • Zwiększenie kontraktu z NFZ na wynagrodzenia pracowników szpitala
 • Termomodernizacja obiektów szpitala przy ul. Gamowskiej
 • Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego tzw. SOR
 • Działania na rzecz likwidacji niskiej emisji w powiecie

Pomoc społeczna 5.0

 • Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niepełnosprawnych tzw. ZAZ
 • Rozszerzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych
 • Wsparcie działalności Seniorów w środowisku lokalnym
 • Zwiększenie finansowania pieczy zastępczej
 • Kontynuacja likwidacji barier architektonicznych w jednostkach powiatowych

Kultura i Sport 5.0

 • Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych
 • Wspieranie finansowe organizacji imprez artystycznych i sportowych
 • Kontynuacja przyznawania nagród „Mieszko” m.in. w dziedzinie kultury
 • Kontynuacja przyznawania nagród w dziedzinie sportu dla zawodników i trenerów
 • Regionalizm i tradycja podstawą edukacji historii lokalnej

KWW RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ - WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

www.rdzr.iem.pl

Finansowane z Komitetu Wyborczego Wyborców „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Ogłoszenie wyborcze