Piątek, 6 grudnia 2019

imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

RSS

Urzędnicy wysłali więcej pism. Adresatami byli również Dariusz Polowy oraz KWW TAK.

05.10.2018 14:31 | 7 komentarzy | żet

Okazuje się, że urząd chce "koordynować kampanię wyborczą" większej liczby kandydatów na prezydenta Raciborza.

Urzędnicy wysłali więcej pism. Adresatami byli również Dariusz Polowy oraz KWW TAK.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pisma z urzędu

Rankiem 5 października informowaliśmy o piśmie skierowanym z Urzędu Miasta Racibórz do KWW Michała Fity. - W celu skoordynowania kampanii wyborczej z innymi wydarzeniami na terenie miasta Racibórz uprzejmie informuję, że umieszczanie reklam, banerów lub plakatów wyborczych, jak również stoisk wyborczych (...), wymaga zgłoszenia i uzgodnienia lokalizacji u właściciela lub zarządcy nieruchomości. Powyższe dotyczy w szczególności zajęcia chodników, wydzielonych ciągów pieszych i parkingów - napisał Zbigniew Chmielarz, inspektor w Wydziale Dróg Miejskich Urzędu Miasta Racibórz, do Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Fity.

Napisaliśmy o tym TUTAJ. Po tej publikacji skontaktował się z nami również Bartłomiej Adamski z KWW TAK., którego kandydatem na prezydenta Raciborza jest Robert Myśliwy. Okazuje się, że taka sama korespondencja wpłynęła również do tego komitetu. Pismo z urzędu otrzymał również KWW Dariusz Polowy - Racibórz może być wielki.

Aktywna kampania wyborcza

Wszystko trzy komitety prowadzą aktywną kampanię wyborczą na ulicach Raciborza. Michał Fita częstował raciborzan kawą, wykorzystując do tego tzw. coffeebike (rower przystosowany do przewozu i serwowania kawy). Robert Myśliwy i jego kandydaci spotykają się z mieszkańcami "TAK. po prostu" na ulicach Raciborza, ławeczka i przystankach autobusowych. Dariusz Polowy prowadzi z mieszkańcami "Polowy Dialog", rozstawiając przy tym zadaszoną konstrukcję i stolik, przy którym można porozmawiać z kandydatem.

Tego typu akcji jak dotąd nie organizowali prezydent Mirosław Lenk oraz Ludmiła Nowacka.

W piśmie wysłanym z upoważnienia prezydenta Raciborza brakuje podstawy prawnej. Stosowne zapisy można natomiast odnaleźć w "Zarządzeniu nr 771/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat za zajęcie terenów nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz":

§ 1. Zajęcie terenu niezaliczonego do kategorii dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, stanowiących publiczne place, wydzielone ciągi piesze, pieszojezdne, parkingi i ścieżki rowerowe, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem może się odbywać jedynie na warunkach określonych w umowie cywilno – prawnej.

(...)

§ 4. Nie pobiera się opłat za zajęcie powierzchni terenu, o którym mowa w § 1, za :

(...)

2) umieszczenie stoisk promocyjnych (stojaki, stoliki), bez prowadzenia sprzedaży,

3) prowadzenie działalności niezarobkowej (promującej zdrowie, kulturalnej, oświatowej,

sportowej, itp.),

(...)

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy zajęcie terenu ma charakter losowy (awaryjne naprawy), lub związane jest z potrzebami bytowymi właściciela posesji lub zarządcy nieruchomości (dostawa opału, mebli itp.) bądź termin zajęcia jest trudny do określenia, a zajęcie nie trwa dłużej niż 2 godziny i nie stwarza utrudnień w dojeździe lub dojściu do posesji zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsca zajęcia, zawarcie umowy nie jest wymagane, lecz wymaga zgłoszenia w Wydziale Dróg Miejskich.

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Miasta Racibórz.

Ludmiła Nowacka

Ludmiła Nowacka

dyrektor ZSOMS w Raciborzu, radna miasta Racibórz, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.

Michał Fita

Michał Fita

Wiceprezydent miasta Racibórz

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Robert Myśliwy

Robert Myśliwy

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu