środa, 23 września 2020

imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

RSS

Prezydent Bronisław Komorowski chce zmienić Kodeks Wyborczy. Jesienią przezroczyste urny?

09.01.2015 08:54 | 0 komentarzy | ż

Wójt w formie imiennego zawiadomienia informuje każdego wyborcę m.in. o wpisaniu do spisu wyborców oraz o sposobie głosowania - taki obowiązek zakłada prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Prezydent Bronisław Komorowski chce zmienić Kodeks Wyborczy. Jesienią przezroczyste urny?
Fot. prezydent.pl/Eliza Radzikowska-Białobrzewska
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wójt poinformouje wyborców

Bronisław Komorowski podpisał w czwartek projekt i skierował go do Sejmu. Proponuje w nim m.in. wprowadzenie zasady obligatoryjnego informowania wyborców o terminie, systemie organizacji i technice głosowania. Ma to być dla gmin zadaniem zleconym.

To powrót do propozycji z 2010 roku. Wówczas jednak w wyniku poprawki Senatu takie rozwiązanie nie zostało wprowadzone do kodeksu.

- Kwestią o podstawowym znaczeniu jest konieczność upowszechnienia wśród wyborców wiedzy o zasadach prawidłowego wyłaniania przedstawicieli do organów władzy" - czytamy w uzasadnieniu obecnego projektu.

W prezydenckim projekcie nowelizacji proponuje się dodać do ustawy przepis art. 16a, zgodnie z którym „wójt na podstawie spisu wyborców, zawiadomi każdego wyborcę, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, w formie imiennego zawiadomienia, o wpisaniu do spisu wyborców sporządzonego dla właściwego obwodu głosowania, podając numer obwodu i siedzibę obwodowej komisji wyborczej, rodzaj oraz datę wyborów, godziny głosowania, informację o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów, warunkach ważności głosu oraz o możliwości wniesienia reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu".

Jednostronne karty zamiast książeczek, przezroczyste urny...

Pozostałe zmiany ujęte w projekcie:

Przywrócenie w protokołach komisji wyborczych - istniejącej wcześniej, a wyeliminowanej w kodeksie z grudnia 2010 r. - informacji o przyczynach nieważności oddanych głosów. Chodzi o możliwość osobnego liczenia głosów nieważnych z powodu błędów w technice głosowania oraz tzw. głosów pustych - niepopierających żadnego z kandydatów.

Przyznanie mężom zaufania prawa do rejestrowania dźwięku i obrazu w czasie liczenia głosów i w czasie ustalania wyników głosowania w obwodzie;

Powrót do jednostronnych kart do głosowania, które mają być czytelniejsze i bardziej zrozumiałe dla wyborców niż tzw. książeczki czy broszury;

Wprowadzenie zasady stosowania wyłącznie przezroczystych urn wyborczych;

Wprowadzenie 9-letniej kadencji sędziów - członków PKW, dotychczas powoływanych na czas nieokreślony;

Wzmocnienie pozycji przewodniczącego PKW poprzez przyznanie ustawowego prawa do zlecania zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i możliwości wykonywania efektywnego nadzoru nad działaniami PKW.

Prezydent uważa, że jest możliwe przeprowadzenie nowelizacji Kodeksu wyborczego tak, aby już wybory parlamentarne jesienią bieżącego roku mogły odbyć się z uwzględnieniem nowych ram prawnych.

aba, Serwis Samorządowy PAP