Sobota, 6 marca 2021

imieniny: Jordana, Róży, Kolety

RSS

Polska Grupa Górnicza chce przyjmować młodych

30.05.2017 11:29 | 1 komentarz | mak

29 maja w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół górniczych z województwa śląskiego.

Polska Grupa Górnicza chce przyjmować młodych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Jerzy Janczewski, poseł Krzysztof Sitarski z Kukiz 15 i senator Wojciech Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Wzięli w nim też udział wiceprezes JSW Artur Wojtków oraz dyrektor Marcin Nastawny z Tauron Wydobycie.

Tematem  przewodnim była przyszłości szkolnictwa górniczego, szczególnie w kontekście gwarancji zatrudnienia dla absolwentów. Wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski przedstawił, jak wygląda współpraca spółki z placówkami kształcącymi młodzież w zawodach górniczych.

Jeszcze w Kompanii Węglowej, czyli poprzedniczce Polskiej Grupy Węglowej, taka współpraca została nawiązana w 2004 roku poprzez zawarcie porozumień z organami prowadzącymi szkoły  górnicze (prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin). Na przestrzeni 10 lat – do roku 2014, udzielono 8416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych i techników.

Niestety, w 2015 r., w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki, Kompania Węglowa zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów podejmujących naukę w szkołach objętych porozumieniami o współpracy. - Ale w dalszym ciągu czyniła starania, by wywiązać się ze zobowiązań wobec uczniów posiadających wcześniej udzielone gwarancje zatrudnienia - czytamy na stronie internetowej PGG.

Przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu Techniczno – Ekonomicznego:

  • w roku 2015 przyjęto do pracy 151 absolwentów,
  • w latach 2016 – 2017 (do 30.04.2017 r.) zatrudniono 1305 absolwentów.

Aktualnie PGG, która przejęła zobowiązania Kompanii Węglowej S.A. wynikające z porozumień w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych i współpracuje z 14 organami prowadzącymi takie szkoły.

- Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników PGG widzimy potrzebę dalszej kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Doprecyzowywane są zasady tej współpracy  w zakresie naboru uczniów na kolejne lata, tak aby po ukończeniu edukacji zapewnić im zatrudnienie w kopalniach wchodzących w struktury PGG - informuje Polska Grupa Górnicza.

PGG nawiązała także współpracę z Politechniką Śląską – Wydziałem Górnictwa i Geologii w zakresie zapewnienia studentom praktyk zawodowych, a także w przyszłości staży absolwenckich i w dalszej kolejności zatrudniania – w miarę posiadanych możliwości. Współpraca obejmuje także opiekę nad studentami piszącymi prace dyplomowe polegającą na udostepnieniu im materiałów źródłowych i bazowaniu na doświadczeniach nabytych w czasie praktyk odbywanych na kopalniach wchodzących w struktury PGG.

źródło: PGG