Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Wodzisławska prokuratura podsumowała rok

03.05.2021 07:00 | 0 komentarzy | juk

Dane statystyczne oraz omówienie wyników pracy za rok ubiegły Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl. przedstawiono podczas marcowej sesji rady powiatu wodzisławskiego. – Osiągnięte wyniki nieznacznie odbiegają od tych w latach poprzednich, a w części są nawet lepsze – zapewniał podczas obrad prokurator rejonowy.

Wodzisławska prokuratura podsumowała rok
Prokurator rejonowy, Marcin Felsztyński
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie naszego powiatu, którą przygotował prokurator rejonowy Marcin Felsztyński, została przyjęta przez radnych w trakcie ostatniej sesji powiatu wodzisławskiego, która odbyła się 25 marca.

Poprawa efektywności prokuratury

Prokuratorzy pracujący w wodzisławskiej prokuraturze załatwili w zeszłym roku łącznie 3331 spraw. Dla porównania w 2019 r. było ich 3691. Do załatwienia na następny rok pozostało im 479 spraw, z kolei z 2019 r. na 2020 były to 569 sprawy. – Współczynnik zaległości załatwionych spraw w 2020 r. okazał się niższy w stosunku do 2019 r. – zauważył podczas obrad Marcin Felsztyński. Wyjaśnił, że okoliczność ta zbiegła się z sytuacją pandemii koronawirusa i ograniczoną z tego powodu działalnością służb porządkowych na polu zwalczania przestępczości. – Opracowany współczynnik pozwala jednak na wysnucie ostrożnie pozytywnych prognoz poprawy dalszej efektywniejszej pracy Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl. pod warunkiem polepszenia się sytuacji kadrowej prokuratorów w powiązaniu z sytuacją kadrową sekretariatu, na którego pracowników stale nakładane są nowe obowiązki – zwrócił uwagę. Dodał, że dość dobrze ukształtował się wyniki jednostki, jeżeli chodzi o czas trwania postępowań. Odnotowano: 92 postępowań trwających od 3 do 6 miesięcy, 32 sprawy trwające przez okres od 6 miesięcy do 1 roku. W biegu pozostało 6 postępowań trwających dłużej niż rok. W jednostce nie odnotowano postępowań trwających powyżej 2 lat.

Mniej zawieszonych spraw

Spośród spraw załatwionych w zeszłym roku, 1049 zakończono przez skierowanie do sądów aktów oskarżenia przeciwko 1131 osobom. Daje to najwyższy współczynnik procentowy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 711 spraw zakończono decyzjami o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, 246 załatwiono w sposób inny (głównie poprzez połączenie spraw). W 2020 r. zawieszono 194 postępowania. Główną przyczyną ich zwieszenia była niemożność wykonania czynności procesowych z ukrywającymi się i poszukiwanymi podejrzanymi. Dla porównania w 2019 r. zawieszonych postępowań odnotowano 220. Jak wyjaśnił Marcin Felsztyński, w sprawach już zawieszonych powadzono m.in. działania poszukiwawcze listami gończymi. Na koniec zeszłego roku poszukiwano w ten sposób 48 podejrzanych, w tym 1 Europejskim Nakazem Aresztowania, a na podstawie listów gończych ujęto 10 poszukiwanych podejrzanych.