Kanalizacyjne plany w Rudach i nie tylko

Władze Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej na bieżąco informują władze i samorządowców gminy Kuźnia Raciborska, o podjętych działaniach z zakresu budowy kanalizacji i planów rozwiązania kwestii odbioru ścieków. Dosyć ciekawie wyglądają zamiary kanalizacyjne w Rudach i Jankowicach. Kontynuacja prac w stolicy gminy, choć oczekiwana, nikogo chyba nie zaskoczy.

Rudy Brantolka

Ruszyły prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków na Brantolce, dzielnicy Rud. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze wodociągów, oczyszczalnia ma docelowo odbierać ścieki dopływające kanalizacją z terenu Brantolki i Przerycia. GPWiK zleciło już wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych, w oparciu o które, w terminie do końca 2014 roku, ma zostać opracowany projekt budowy kanalizacji w tym rejonie.

Projekt modernizacji zakłada zwiększenie przepustowości oczyszczalni, do wielkości powalającej na oczyszczanie ścieków pochodzących od ok. 35% mieszkańców Rud.  Wszystkie obiekty będą zhermetyzowane, a powietrze wychodzące na zewnątrz obiektów, będzie oczyszczane przez specjalny biofiltr – wyjaśnia Marian Kostka, prezes GPWiK.

Oczyszczalnia będzie mogła przyjmować także beczkowozy. Prezes GPWiK zapewnia jednak, że będą one przywożone tylko w razie potrzeby, oraz w liczbie nie przekraczającej pięć wozów dziennie.

Rudy MOW

Ogłoszone plany zmodernizowania oczyszczalni przy rudzkim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym również nabierają tempa. Teren obiektu, należący do starostwa, ma zostać przekazany gminie Kuźnia Raciborska, a następnie GPWiK. Te procedury już się rozpoczęły.

Pierwszy etap umożliwi odbiór ścieków z MOW-u i stacji kolejki wąskotorowej. W kolejnym etapie, budowa  kanalizacji w tym rejonie, pozwoli na odbiór nieczystości ciekłych także z pozostałych posesji przy ul. Szkolnej.

Przekazany przez starostwo teren jest na tyle duży, że zarząd wodociągów widzi możliwość rozbudowy tego obiektu. Dzięki temu, w przyszłości, po rozbudowie, oczyszczalna będzie mogła przejąć i oczyszczać ścieki z pozostałych rudzkich domów. Na tę rozbudowę będzie trzeba jednak poczekać co najmniej kilka lat.

Jankowice

Mieszkańcy Jankowic, obecnie płacą najwięcej za wywóz ścieków beczkowozem do oczyszczalni w Kuźni Raciborskiej. Ewentualne połączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej sołectwa, z którąś z oczyszczalni na terenie gminy jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Stąd powstał pomysł, aby w Jankowicach wybudować małą oczyszczalnię ścieków – mówi prezes Marian Kostka. Dodaje, że projekt tejże budowy ma być ukończony jeszcze w tym roku. Obiekt będzie się znajdować w najniżej położonym punkcie Jankowic. Temat inwestycji był omawiany m.in. podczas zebrania wiejskiego.

Kuźnia Raciborska

Po połączeniu siecią kanalizacyjną południowej części miasta, do skanalizowania pozostała jej część północna. Wodociągi zleciły już dokumentację potrzebną do kontynuowania inwestycji na północno-wschodniej części miasta, tj. ul. Kozielskiej i wszystkich ulicach po jej wschodniej stronie, oraz na Nowym Świecie.

Gotowa jest dokumentacja na budowę kanalizacji w rejonie ul. Piaskowej i wraz z już wydanym pozwoleniem na budowę, czeka na realizację. Jednak  jej rozpoczęcie uzależnione jest od znalezienia źródeł finansowania.

(woj)

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].