Obiecanki, cacanki, a rzeka dalej niszczy

Państwo Serwotka, mieszkający przy ul. Rydułtowskiej 55 od kilkudziesięciu lat „walczą” z przebiegającym przez ich posesję strumykiem, nazywanym „ciekiem niedobczyckim”. Najpierw chodziło o niedrożny przepust w rejonie byłego szybu „Reden”. Powodował on to, że przebiegający przez posesję ciek wodny, przy każdej większej ulewie zalewał im ogród.

Obiecanki, cacanki, a rzeka dalej niszczy
Z miesiąca na miesiąc woda zabiera coraz więcej linii brzegowej rzeczki – mówi Henryk Serwotka

Powodzi nie było

W lipcu 1997 roku, po pamiętnej powodzi stulecia, niewielki potok przepływając przez ich ogród zalał około 600 m2 posesji, niszcząc też część ogrodzenia. Usunął się również fragment nadrzecznej skarpy. Państwo Serwotkowie starali się wtedy o odszkodowanie za zaistniałe straty. Z Urzędu Miasta Radlin otrzymali wówczas pismo informujące ich, że gmina nie została uznana za teren objęty powodzią, w związku z czym nie ma środków na odszkodowania. Żeby zabezpieczyć ten obszar przed ponownym zalaniem gmina oczyściła fragment przepustu z osadów mułowych i obiecała, że całkowicie go udrożni.

Za szybki nurt

Na obietnicach się jednak skończyło. Każdy większy deszcz w dalszym ciągu zalewał ogród państwa Serwotków. Wreszcie kilka lat temu wykonany został nowy przepust. Już, już miało być dobrze, bo woda w końcu nie wylewała się na posesję. Aż tu…okazało się, że budowa nowego przepustu spowodowała obniżenie koryta rzeki o około 3 m. A to z kolei spowodowało znaczny wzrost prędkości wody w rzece. I „zabawa” zaczęła się od nowa, bo szybszy nurt wody zaczął zabierać ze sobą ziemię, podmywając brzegi koryta rzeki. Utworzyła się wyrwa, głęboka na 3 m, która po każdych opadach się powiększała.

Obiecać nie grzech

Państwo Serwotkowie zwrócili się więc do Urzędu z prośbą o regulację cieku. Na monity, w ubiegłym roku, otrzymali odpowiedź Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, że „ciek niedobczycki został ujęty w planach robót konserwacyjnych na rok 2010”. Został, ale tylko na piśmie. Bo już po interwencji mieszkańców, w styczniu br. Biuro Terenowe ŚZMiU w Raciborzu (w którego administracji jest ciek niedobczycki) poinformowało ich, że prace nie zostały wykonane z powodu braku środków.

Czy dożyję?

W pomoc państwu Serwotkom zaangażował się radny Andrzej Gaca, który uważa, że odwlekanie odbudowy koryta cieku spowoduje poważne problemy przy budowie kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Z pomocą mieszkańcom pośpieszył także Urząd Miasta Radlin, który w kwietniu br. zaoferował Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych partycypację w kosztach odbudowy i konserwacji cieku. Dzień po naszej wizycie w radlińskim magistracie, 19 sierpnia do Urzędu dotarła odpowiedź raciborskiego oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Informuje w nim, że z powodu braku własnych środków nie może skorzystać z dotacji Radlina. A więc znów sprawa zakończyła się niczym.

Tekst i zdjęcie Anna Burda-Szostek

 

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].