Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Dyrektor MDK-u wycofała wypowiedzenie. W Powiecie zdziwienie jej działaniami. Władze obiecują, że będzie lepiej, w MDK mówią o drastycznych cięciach

  • Zarząd Powiatu Raciborskiego wydał oświadczenie na temat swoich planów co do przyszłości Młodzieżowego Domu Kultury.
  • - Zamiarem jest przekształcenie placówki w jednostkę kultury dla dobra uczestników - podano.
  • - Nie dajcie się omamić gładkim słówkom - reagują w MDK.
Dyrektor MDK-u wycofała wypowiedzenie. W Powiecie zdziwienie jej działaniami. Władze obiecują, że będzie lepiej, w MDK mówią o drastycznych cięciachKuKi
Dyrektor placówki Agnieszka Busuleanu-Jaksik złożyła rezygnację z funkcji, gdyż - jak podano w oświadczeniu z MDK - nie chciała zwalniać kolejnych pracowników i wyrzucać na ulicę kolejnych wychowanków

Oświadczenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Młodzieżowego Domu Kultury

Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy działania Pani Agnieszki Busuleanu-Jaksik Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Po pierwsze złożenie rezygnacji z funkcji dyrektora w dniu 23 maja br. Następnie zainicjowanie protestu i oplakatowanie budynku oraz bardzo jednostronna i emocjonalna informacja do rodziców o planowanych działaniach Powiatu. W kolejnym kroku, w dniu dzisiejszym, oświadczenie Pani Dyrektor o cofnięciu rezygnacji z funkcji.

Zarząd nie zamierza likwidować jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, zwany popularnie MDK-iem, to placówka powiatowa o statusie jednostki oświatowej funkcjonującej w oparciu o finansowanie w ramach otrzymywanej przez powiat subwencji oświatowej. Zarząd powiatu, doceniając dorobek MDK-u i jego pozycję na lokalnej mapie kulturowo-artystycznej, nie zamierza likwidować lub ograniczać działalność jednostki - zamiarem zarządu powiatu jest przekształcenie placówki w jednostkę kultury dla dobra uczestników. Warto nadmienić, że podobne działania Powiatu zostały przeprowadzone w roku 2020 - wówczas przekształcono Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Powiatowe Centrum Sportu.

W dniu wczorajszym odbyły się 3 spotkania. Naszym założeniem, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, było w pierwszej kolejności poinformowanie bezpośrednio zainteresowanych tj. dyrektor Agnieszki Busuleanu-Jaksik, pracowników placówki oraz rodziców wychowanków o planowanych działaniach. Pani dyrektor została poproszona o ustalenie spotkania, w najbliższych dwóch dniach, z przedstawicielami rodziców – tzw. radą rodziców, a następnie z wszystkimi zainteresowanymi rodzicami. Niestety przed uzgodnieniem terminu spotkania z radą rodziców p. dyrektor, z własnej inicjatywy, drogą formalną i nieformalną, poinformowała rodziców o swoim subiektywnym stanowisku w sprawie.

Zarząd Powiatu Raciborskiego

Podkreślamy, że nasze działania polegały najpierw na konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, a następnie dopiero miały zostać podjęte działania formalne.

Odnosząc się do wiadomości przekazanej przez p. dyrektor rodzicom prostujemy nieprawdziwe informacje.

Oferta zajęć ma być poszerzona na wzór PCS-u

Zmiana organizacyjna funkcjonowania MDK ma na celu powiększenie jej działalności. Założeniem jest nie tylko utrzymanie ale również poszerzenie oferty zajęć. Nieprawdą jest, że „z mapy wydarzeń kulturalnych znikną takie imprezy, jak Karnawałowa Rewia Tańca, Powiatowy Festiwal Widowisk Bożonarodzeniowych, Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej, Semestralne pokazy artystyczne, premiery teatralne, konkursy plastyczne”. Przeciwnie. Zamiarem organu prowadzącego jest nie tylko kontynuacja wymienionych imprez oraz oferty zajęć, ale wręcz o poszerzenie o dodatkowe wydarzenia, czego dowodem jest obecna działalność wspomnianego PCS.

Mamy świadomość, że głównym problemem dla nauczycieli jest przejście z zatrudnienia z Karty Nauczyciela pod Kodeks Pracy. Budzi to zrozumiały opór i niechęć do zmian, ale nie może być dominującym argumentem w dyskusji. Podkreślamy, że wszyscy nauczyciele zatrudnieni obecnie na pełny etat w MDK-u będą mieli możliwość zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez powiat (w ramach Karty Nauczyciela) i jednocześnie dodatkową możliwość zatrudnienia w nowej placówce kultury. Wiele osób już teraz tak funkcjonuje i łączy zatrudnienie w MDK-u z pracą w innych szkołach lub placówkach. Warto dodać, że Młodzieżowy Dom Kultury jest jedynym domem kultury na terenie powiatu funkcjonującym jako jednostka oświaty, pozostałe placówki funkcjonujące na terenie gmin powiatu oraz Raciborza są jednostkami, w których instruktorzy nie są zatrudnieni jak nauczyciele, a mimo to placówki te świetnie funkcjonują, prowadzą zajęcia z dziećmii młodzieżą, umożliwiając młodym ludziom rozwijanie pasji, wszechstronny rozwój i odnoszenie sukcesów.

Zarząd Powiatu Raciborskiego


List otwarty kadry Młodzieżowego Domu Kultury rozesłany m.in. do mediów

Szanowny Starosto,

Szanowny Prezydencie,

Szanowni Radni Miejscy i Powiatowi,

Szanowna Młodzieżowa Rado Miasta,

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Wychowankowie, Mieszkańcy,

dochodzą nas słuchy, że cała nasza akcja dotycząca LIKWIDACJI MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W RACIBORZU jest wysoce bagatelizowana przez Powiat Raciborski, który słowo „LIKWIDACJA” sprytnie zamienia na słowo „przekształcenie”. Co więcej, Powiat zapewnia, że zajęcia prowadzone przez placówkę pozostaną w niezmiennej formie. Otóż tak nie będzie!

Czym jest MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU?

To nieferyjna placówka OŚWIATOWA, w której pracują nauczyciele – kadra pedagogiczna, z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi i młodzieżą. To ludzie, którzy przez lata zdobywali wykształcenie umożliwiające im pracę w takiej placówce. Nie każdy bowiem może zostać nauczycielem w MDK – trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie kierunkowe. A takie właśnie mają nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury – są muzykami, plastykami, reżyserami teatralnymi, tancerzami, choreografami, grafikami. To kadra, która w dużej mierze jest przygotowana również do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, gdyż są oligofrenopedagogami.

A sam Młodzieżowy Dom Kultury? To placówka, do której na obecną chwilę uczęszcza ponad 760 wychowanków – dzieci i młodzieży z Raciborza, ościennych gmin, powiatów, jak również z województwa opolskiego. Na tą OGROMNĄ LICZBĘ WYCHOWANKÓW przypada skromna ilość nauczycieli – 5 osób na etatach i 7 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. To TYLKO 12 osób, które pracują z Waszymi dziećmi, przygotowują ich do konkursów, festiwali, wspierają ich rozwój, zarówno artystyczny, jak i emocjonalny. To 12 osób, którym Wy – Rodzice, Dziadkowie – powierzacie swoje pociechy, by mogły realizować swoje pasje.

Co z odpłatnością? Dlaczego MDK jest placówką tak atrakcyjną?

Młodzieżowy Dom Kultury, jak wszystkie MDK-i w całej Polsce, działa na zasadach non profit. Jedynie, o co prosimy, to wpłata miesięczna 30 zł za wychowanka na rzecz Rady Rodziców (w przypadku rodzeństwa – 20 zł za każde kolejne dziecko). Co za te 30 zł mają Wasze dzieci? Wszystko, gdyż mogą korzystać z każdej formy zajęć pozaszkolnych, rozwijać się wielokierunkowo, budować swoją pewność siebie, a przede wszystkim – nie spędzać czasu przed telefonem, komputerem czy telewizorem. Rada Rodziców, prężnie działająca przy MDK, wspiera działalność statutową placówki. Dzięki temu możemy pozwolić sobie m.in. na:

- kupno materiałów dydaktycznych, które nam są potrzebne do zajęć

- zakup strojów tanecznych i kostiumów teatralnych

- kupno odpowiedniego obuwia tanecznego

- opłacenie akredytacji za udział w konkursach i festiwalach

- zapewnienie transportu na różne wyjazdy, gdzie prezentują się nasi wychowankowie - zrealizowanie warsztatów artystycznych ze specjalistami w swoich dziedzinach - wiele, wiele innych rzeczy, które służą rozwojowi dzieci i młodzieży.

Rada Rodziców nie może jednak zatrudniać nauczycieli i pracowników administracji i kultury. Ani utrzymywać budynku MDK. To zadanie Powiatu Raciborskiego. We wszystkich innych sprawach związanych z dydaktyką mamy wsparcie Rady Rodziców.

W co chce Powiat „przekształcić” Młodzieżowy Dom Kultury?

W jednostkę kultury. Z odpłatnymi zajęciami – słyszeliśmy o kwocie 80 zł za dziecko – za jeden rodzaj zajęć. Z umowami zleceniami dla każdego, kto będzie chciał poprowadzić jakieś zajęcia w Powiatowym Domu Kultury – bo taka nazwa pojawiła się już roboczo. Nauczyciele zostaną zwolnieni. Tylko nieliczni – ci etatowi – znajdą zatrudnienie w szkołach podległych pod powiat, ale już niekoniecznie w pełni zgodnie ze swoimi wysokimi kwalifikacjami.

Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie – czy faktycznie rozpowszechniana przez Powiat Raciborski informacja, że to tylko kosmetyka, że nic się nie zmieni w dotychczasowej działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, to prawda? Ilu z nas będzie stać na to, żeby wysłać swoje pociechy na zajęcia artystyczne? Czy będziemy losować, kto z rodzeństwa będzie mógł korzystać z oferty domu kultury? Czy tak powinno się działać na rzecz dobra dzieci i młodzieży?

Dokonywanie tak drastycznych cięć w sektorze edukacyjnym, zwłaszcza w miejscu, gdzie krzewienie kultury odbywa się na tak wysokim poziomie, jest działaniem absurdalnym! Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż była to jedyna placówka otwarta podczas pandemii COVID 19, do której mogły przychodzić dzieci. To kadra nauczycieli udźwignęła ciężar odpowiedzialności, dyrektorka stworzyła regulaminy bezpieczeństwa i dzięki temu dzieci nie musiały siedzieć w domach przed monitorami komputerów i telefonów.

Młodzieżowy Dom Kultury przez ostatnie 8 lat stracił już 44 godziny dydaktyczne, co daje prawie trzy etaty. Teraz upomniano się o kolejne 16 godzin, likwidując pracownię małej modelarni i koło gitarowe, a redukując zajęcia wokalne do połowy. Gdy dyrektor placówki złożyła rezygnację z funkcji, gdyż nie chciała zwalniać kolejnych pracowników i wyrzucać na ulicę kolejnych wychowanków – Powiat Raciborski zamiast czerwonego światła, zobaczył zielone. Zamiast zasiąść do wspólnych rozmów z dyrektorką, Prezydentem, Wójtami i znaleźć możliwość współfinansowania zajęć, KTÓRYCH NIE MA NIGDZIE INDZIEJ W POWIECIE, postanawia placówkę ZLIKWIDOWAĆ!! Bo nie można zrobić jednostki kultury, najpierw nie LIKWIDUJĄC Młodzieżowego Domu Kultury!

Nie dać się omamić gładkim słówkom

My, Nauczyciele, Rodzice, Mieszkańcy Raciborza i Powiatu Raciborskiego, musimy mieć prawo współdecydowania o losie naszych dzieci! Wraz z MDKiem, znikną z kalendarza imprez: Karnawałowa Rewia Tańca (dwudniowe święto tańca dla wszystkich tancerzy i ich bliskich), Powiatowy Konkurs Plastyczny Moja Walentynka (ponad 200 prac każdorocznie), Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych (kilkanaście zespołów teatralnych, ponad setka dzieci występujących), Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej – 5 konkursów artystycznych organizowanych przez 5 placówek z całego powiatu, i wiele, wiele innych koncertów, pokazów, wystaw, wernisaży, plenerów, premier i imprez okazjonalnych dla dzieci i młodzieży. Chcemy, by Radni Powiatowi i Miejscy, Rodzice, Mieszkańcy mieli pełną świadomość tego, co jest planowane, by nie dać się omamić gładkim słówkom.

Zbliżają się wakacje, Powiat planuje realizację WAKACJI W POWIECIE. Mamy dla dzieci i młodzieży bardzo ciekawą ofertę nowatorskich warsztatów, które pod okiem naszych nauczycieli przeprowadzą specjaliści w danych dziedzinach. To warsztaty rękodzielnicze, graffiti, szczudlarskie, bębniarskie, tworzenia zdrowych przekąsek, plener malarski, koncerty letnie. My – nauczyciele – będziemy z dziećmi pracować w różnych grupach przez całe wakacje. Tak jak pracujemy za każdym razem, gdy dzieci mają wolne w szkole (zajęcia dopołudniowe).

Czy naprawdę zwolnienie 12 osób, bo nie opłaca się utrzymywać MDK w obecnej formie, uratuje powiatową kasę? Z tym i pozostałymi pytaniami Was zostawiamy.

LIKWIDACJI MDK MÓWIMY ZDECYDOWANE NIE!!

Ludzie

Agnieszka Busuleanu-Jaksik

Dyrektor MDK Racibórz

6 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~CyrkwMDK (77.222. * .89) 06.06.2024 22:08

Nauczyciel w MDK zarobi tyle co ja w EKO 8 godzin na zgrzewarce ? Dobre też chce uczyć podskakiwać i robić miny do ludzi.

~BusuMaByćJakMysliwy (37.47. * .153) 06.06.2024 07:26

Za wzór stawiają CPS… ? Miejsce, które z dawnego miejsca leczenia wad kręgosłupa przekształcono w placówkę, w której kadra z kolegami grają w pingla i lotki… faktycznie sukces jakich mało!

~Dziwne (5.173. * .190) 05.06.2024 23:30

Czegoś tu nie rozumiem. Zlikwidować i zmienić nazwę . To wiąże się z kosztami. - pieczątki itd. Zwolnić ludzi to wiąże się z odprawami. Ma być nowa oferta teraz tego nie można wprowadzić a właściwie jaka ? Jest tylko hasło rozszerzymy działalność bez konkretów. Podniesienie opłaty za dzieci może doprowadzi do rezygnacji wiele osób. I może być że uzdolnione jak Ania Wyszkoni będą siedzieć w domu przed tv.
Za mało konkretów żeby oferta starostwa była przekonywująca.

~Rack (46.204. * .2) 05.06.2024 20:46

@ Masakra ...To prawdziwa MASAKRA - Jak w ogóle Starostwo i władze Miasta mogą spać spokojnie przykładając ręce do niszczenia MDK , ograniczać rozwój naszych dzieci !?! Pieniędzy na tak zbożny cel NIGDY w Raciborzu nie było zbyt wiele - ale były!! Teraz , zamiast na głupie parcie na" lato z radiem i pokazówkę w tv " - należy przekazać tę 2x200 tysięcy złotych na dalsze działanie MDK !!!!

~Masakra (46.134. * .18) 05.06.2024 19:27

I jak ona po tym jak się zachowała widzi możliwość dalszej współpracy z zarządem? Bez sensu. To niepoważne z obu stron.

~RodzicZRaciborza (31.171. * .134) 05.06.2024 16:52

Starosta i jego koalicja mają mieszkańców w poważaniu.