Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie będzie kosztować ponad 22 mln zł. Co się zmieni?

Droga powiatowa 5021S, czyli ul. 1 Maja w Mszanie doczeka się remontu. Dziś, tj. 25 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w obecności senator Ewy Gawędy, a także wójta Gminy Mszana Mirosława Szymanka, starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Raciborza na kompleksową przebudowę tej drogi. Wartość tej inwestycji to ponad 22,6 mln zł, a dofinansowanie z rządowego Programu Polski Ład wynosi prawie 19 mln zł.

Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie będzie kosztować ponad 22 mln zł. Co się zmieni?
W podpisaniu umowy uczestniczyli: senator Ewa Gawęda, prezes PRD Racibórz Krzysztof Wrazidło, starosta Leszek Bizoń, wicestarosta Tadeusz Skatuła, wójt Mszany Mirosław Szymanek i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Tomasz Wójcik

Przebudowa ul. 1 Maja odbędzie się w formie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wybrana w przetargu firma opracuje najpierw projekt przebudowy, a następnie wykona przewidziane w projekcie prace budowlane. Przebudową objęty zostanie odcinek drogi o długości 2,4 km.

W wodzisławskim starostwie tłumaczą, że celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi, dostosowanie do obowiązujących norm, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu (w tym pieszych), a także uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie drogi. Zgodnie z podpisaną umową przebudową zostanie objęty odcinek od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do wiaduktu nad autostradą A1.

- Początkowo władze powiatu planowały przebudowę całej ul. 1 Maja o długości ok. 3,2 km. Na przeszkodzie stanęły jednak zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia i kryzys finansowy w samorządach. Po konsultacjach zdecydowano zatem o ograniczeniu zakresu inwestycji tak, aby koszt był dla lokalnych budżetów do udźwignięcia - przekazują służby prasowe starosty Bizonia. W ramach inwestycji planowana jest: przebudowa jezdni, skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowa i budowa chodników, pobocza gruntowego, odwodnienia drogi, wzmocnienie skarp i budowa murów oporowych, a także instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Żaden powiat w województwie nie otrzymał do tej pory tak dużego dofinansowania z rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji drogowej - podkreśla senator Ewa Gawęda, która mocno zabiegała o udzielenie powiatowi wsparcia. - W ramach tej edycji powiat mógł pozyskać maksymalnie 15 mln zł, ale to byłaby kwota niewystarczająca do przeprowadzenie przebudowy ul. 1 Maja. Dlatego zwróciłam się do Premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie dofinansowania, argumentując to tym, że Mszana i ta droga zwłaszcza, mocno ucierpiały najpierw na budowie autostrady A1, a następnie na gruntownej przebudowie drogi wojewódzkiej, czyli ul. Wodzisławskiej i Jastrzębskiej - wyjaśnia senator Gawęda. Przypomina, że w czasie tamtej inwestycji cały ruch został skierowany właśnie na ul. 1 Maja. - Pan Premier przyjął moją argumentację i wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania dla Powiatu Wodzisławskiego, dzięki temu otrzymał on prawie 19 mln zł, najwięcej w tej puli w całym województwie śląskim - podkreśla Ewa Gawęda. A finałem tych starań jest podpisanie umowy na realizację zadania.

Satysfakcji z podpisania umowy nie ukrywa starosta Leszek Bizoń. - Przede wszystkim cieszę się z pozyskania tak ogromnej kwoty dofinansowania na realizację tego zadania ze środków zewnętrznych, a także, że po perturbacjach z wyłonieniem wykonawcy w pierwszym przetargu w drugim przetargu udało nam się wyłonić wykonawcę , podpisać umowę i rozpocząć realizację długo oczekiwanego remontu ul. 1 Maja w Mszanie.

Zgodnie z zapisami przetargowymi wykonawca na wykonanie robót budowlanych ma czas najdalej do 30 września 2026 r.

Ludzie

Ewa Gawęda

Senator RP

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~123ioh (188.137. * .252) 25.05.2023 15:21

Dociekliwym proponuję porównanie projektów z 1 i 2 przetargu i tam można zobaczyć na czym poczyniono oszczędności...