Zmarła Mariola Grądowska-Szymańska. Miała świetny kontakt z uczniami

Mariola Grądowska-Szymańska była zatrudniona jako pedagog w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Wcześniej pracowała w innych szkołach jako nauczycielka wychowania plastycznego i opiekunka świetlicy. 

Zmarła Mariola Grądowska-Szymańska. Miała świetny kontakt z uczniami
Mariola Grądowska-Szymańska zmarła w środę 24 maja, miała 56 lat (fot. CKZiU "Mechanik" w Raciborzu)

- Pani Mariola miała świetny kontakt z uczniami, była otwarta na ich potrzeby, taktowna. Potrafiła zapobiegać konfliktom, szukała zawsze najlepszych rozwiązań, wspierała uczniów i ich rodziców - wspominają w raciborskim „Mechaniku”, gdzie pracowała od 2007 roku. Wcześniej była związana z innymi placówkami, systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła kolejno kierunki: terapię pedagogiczną i pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą oraz socjoterapię na PWSZ w Raciborzu.

Za swoje osiągnięcia zawodowe otrzymała m.in. Nagrodę Starosty w 2011 oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę w 2012 roku. - Przez wiele lat opiekowała się Samorządem Szkolnym, gdzie inicjowała różne przedsięwzięcia: wystawy ekologiczne, konkursy plastyczne, akcje profilaktyki uzależnień. Poza pracą w szkole czynnie działała w Kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wspierała akcje charytatywne dla dzieci z rodzin ubogich. Współpracowała także z Domem Opieki Społecznej, Domem Samotnej Matki „Maja”, grupą AA „Krokus”, Domem dla Bezdomnych „Arka N”, angażując w działania naszych uczniów - wspominają w jej ostatnim miejscu pracy, gdzie zapamiętają ją jako osobę pogodną, empatyczną, przyjazną, nastawioną pozytywnie do otaczającego świata, otwartą na nowe wyzwania, ciepłą i zawsze pomocną.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 29 maja o godz. 12.00 na cmentarzu „Jeruzalem” w Raciborzu.

źródło: CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu (oprac. d)