Śląski pion Prokuratury Krajowej oskarżył w tej sprawie już 66 osób

126 podejrzanych z zarzutami za łącznie 324 przestępstwa. Śląski pion PZ PK skierował kolejny akt oskarżenia przeciwko 17 członkom zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej międzynarodowego nielegalnego handlu tytoniem.

Śląski pion Prokuratury Krajowej oskarżył w tej sprawie już 66 osób
Na poczet przyszłych kar prokurator Śląskiego pionu PZ PK dokonał zabezpieczenia mienia pięciu oskarżonych na łączną kwotę ponad pół miliona złotych. / fot. CBŚP

Kolejny akt oskarżenia w sprawie

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Eugeniuszowi S. i 16 członkom zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej tytoń.

- To już 7 akt oskarżenia w tej sprawie, dotychczas prokurator Śląskiego pionu PZ PK oskarżył 66 osób. Postępowaniem objęto 126 podejrzanych, którym łącznic prokurator zarzucił popełnienie 324 przestępstw. Postępowanie było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji - przekazuje biuro prasowe prokuratury.

Prokurator śląskiego wydziału zarzucił oskarżonym kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 i 3 kk oraz popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych polegających na uchylaniu się od ujawnienia przedmiotu i podstaw opodatkowania oraz narażania podatku na uszczuplenie w związku z przywozem z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego bez jego uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz nielegalnego obrotu i produkcji suszu tytoniowego. Kolejne zarzuty dotyczą prania pieniędzy kwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 kk.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Fikcyjne podmioty w handlu suszem tytoniowym

W toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżeni sprowadzali do Polski susz tytoniowy przy wykorzystaniu fikcyjnych podmiotów i dokumentów w postaci międzynarodowych listów przewozowych CMR. Zgodnie z tymi zaświadczeniami susz tytoniowy transportowany był tranzytem przez Polskę do innych europejskich krajów, podczas gdy faktycznie wprowadzany był do Polski, a następnie bez znaków akcyzy sprzedawany nieuprawnionym podmiotom.

Na poczet przyszłych kar prokurator Śląskiego pionu PZ PK dokonał zabezpieczenia mienia pięciu oskarżonych na łączną kwotę ponad pół miliona złotych.

W ramach śledztwa utworzono międzynarodowy zespół śledczy JIT, w ramach którego władze Niemiec przekazały stronie polskiej materiały z czynności prowadzonych wobec szeregu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na ich terenie. Dzięki tej współpracy prokurator ustalił, że oskarżeni w celu prania pieniędzy wykorzystywali podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Niemiec, Litwy i Bułgarii, które wcześniej odkupili. Na rachunki bankowe tych podmiotów członkowie grupy przyjęli środki finansowe w łącznej wysokości ponad 3 milionów euro oraz ponad 650 tysięcy złotych. Następnie środki te transferowali do firm zlokalizowanych na terenie Mołdawii, Polski i Bułgarii celem zakupu susz tytoniowego sprowadzanego następnie do Polski.

/źr.: Dział Prasowy Prokuratury Krajowej/

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].