Zwolnienia w Rafako są nieuniknione. Jaka będzie ich skala? W grę wchodzą dwa scenariusze

Rafako nie obejdzie się bez zwolnień grupowych. Na jaką skalę? Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki mówi Nowinom o scenariuszu "pozytywnym" i "negatywnym".

Zwolnienia w Rafako są nieuniknione. Jaka będzie ich skala? W grę wchodzą dwa scenariusze
- Jeżeli ARP przejmie nasze udziały, to można założyć, że Spółka zostanie uratowana - mówi Nowinom Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

Niedoszły inwestor miał mieć plan na zagospodarowanie całej załogi

Zarząd Rafako podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zwolnień grupowych w firmie. Zapytaliśmy, ilu pracowników może stracić pracę (w trakcie poprzednich zwolnień grupowych zarząd już na wstępie podawał maksymalną liczbę osób, które mogą zostać zwolnione). Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki wyjaśnia, że liczba pracowników przeznaczonych do zwolnienia jest uzależniona od przemian w strukturze właścicielskiej Rafako.

- Jeżeli scenariusz potoczy się negatywnie i nie nastąpi zmiana właściciela (PBG S.A. w likwidacji - red.), zwolnienia będą bardzo głębokie. Musimy zmierzyć się z rzeczywistością kosztową - dotąd nie planowaliśmy zwolnień, bo nowy inwestor (MS Galleon Michała Sołowowa - red.) miał mieć plan na zagospodarowanie całej załogi

- mówi Radosław Domagalski-Łabędzki.

Czy państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu wejdzie w Rafako?

Pozytywny scenariusz ma związek z pomocą, której Państwo udzieliło Rafako poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu. Rafako otrzymało 100 mln zł na restrukturyzację. Pierwotnie zakładano, że wierzytelność zostanie zamieniona na obligacje o rocznym oprocentowaniu 4,15 proc., które Rafako spłaci w trzech terminach - 31.12.2028 r., 31.12.2029 r., 31.12.2030 r. (34 mln zł).

Aktualnie rozważany jest wariant, w którym wierzytelność zamiast na akcje, zostanie zamieniona na akcje nowej emisji. W takim wariancie zwolnienia w Rafako mają zostać przeprowadzone na o wiele mniejszą skalę.

- Teraz uruchamiamy procesy alternatywne i jeśli one się spełnią - zwolnienia będą miały znacznie mniejszą skalę niż przy braku jakiegokolwiek inwestora. Próbujemy zrealizować scenariusz, w którym to ARP skonwertuje swoją wierzytelność na akcje nowej emisji. Taka możliwość została zapisana, kiedy otrzymywaliśmy pomoc publiczną. Akcjonariusze na najbliższym NWZA będą głosować taką możliwość (termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczono na 5 czerwca - red.). Jeżeli ARP przejmie nasze udziały, to można założyć, że Spółka zostanie uratowana

- mówi Radosław Domagalski-Łabędzki.

Akcjonariat Rafako

Obecnie głównym akcjonariuszem Rafako pozostaje PBG S.A., które posiada 26,4% akcji Rafako. Drugie są Eko-Okna S.A., które posiadają 10,13% akcji spółki z Raciborza. Trzecim największym akcjonariuszem Rafako jest Polski Fundusz Rozwoju (poprzez Fundusz Inwestycyjny FIZAN), który posiada 7,84% akcji Rafako.

Wojciech Żołneczko


Zobacz również: