Zwolnienia grupowe w Rafako

Decyzję o zwolnieniach grupowych należy wiązać z fiaskiem procesu inwestorskiego, w który od roku zaangażowana była spółka MS Galleon należąca do Michała Sołowowa, najbogatszego Polaka.

Zwolnienia grupowe w Rafako
Obecnie Rafako zatrudnia niespełna tysiąc osób. Wkrótce może się to zmienić. Fot. arch. Nowiny.pl.

Bez zwolnień grupowych sytuacja Rafako będzie jeszcze gorsza

15 maja zarząd Rafako podjął decyzję o uruchomieniu formalnej procedury zwolnień grupowych. Decyzja jest motywowana "pogorszeniem perspektywy ekonomicznej" związanej z "impasem tzw. procesu inwestorskiego" z udziałem MS Galleon.

W ocenie zarządu Rafako, wstrzymanie redukcji zatrudnienia doprowadzi do pogorszenia sytuacji spółki.

Wkrótce ruszą konsultacje ze związkowcami

W komunikacie giełdowym Rafako podało (źródło), że działające w firmie zakładowe organizacje związkowe zostały poinformowane o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz okolicznościach towarzyszących podjęciu tej decyzji, a także że zaproszono je do konsultacji.

Ile osób straci pracę? Jakie będą koszty oraz oszczędności wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero po zakończeniu konsultacji ze stroną związkową.

Wkrótce więcej informacji.

Kolejne zwolnienia grupowe

To kolejne zwolnienia grupowe, do jakich dochodzi w Rafako w ostatnich latach. Pod koniec sierpnia 2020 r. ówczesny zarząd przedsiębiorstwa poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w ramach restrukturyzacji Rafako. Wówczas pracę miało stracić maksymalnie 400 osób. Ostatecznie pracę straciło 347 osób, a cały proces rozciągnięto na kilka miesięcy. 

27 września 2021 r. zarząd Rafako podjął kolejną decyzję o zwolnieniach. Wówczas maksymalny pułap redukacji zatrudnienia ustalono na 190 osób.

Szukając oszczędności zredukowano również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także zmniejszono wysokość nagród jubileuszowych za staż pracy o 50 proc.

Scenariusz bez Sołowowa

Przypomnijmy, należąca do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa spółka MS Galleon nie wyraziła woli kontynuowania procesu inwestorskiego, w który była zaangażowana od marca 2022 r. Zarząd Rafako uznał, że w takiej sytuacji trzeba opracować "scenariusz alternatywny".

Potencjalny inwestor postawił szereg trudnych warunków, których spełnienie miało doprowadzić do finalizacji transakcji zakupu pakietu akcji Rafako, który należy do PBG (bezpośrednio i pośrednio poprzez Multaros Trading Company). W ciągu roku Rafako udało się wypełnił większość z nich, w tym zawrzeć ugodę z Tauronem i zakończyć kontrakt w Jaworznie. Wciąż niezakończony pozostaje natomiast konflikt z litewską spółką VKJ o budowę elektrociepłowni w Wilnie ("Rzeczpospolita" nieoficjalnie ustaliła, że spór ma się ku końcowi i zakończy się wypłaceniem VKJ 50 mln zł w ratach).

Aktualnie głównym akcjonariuszem Rafako pozostaje PBG S.A., które posiada 26,4% akcji Rafako. Drugie na liście akcjonariuszy Rafako są Eko-Okna S.A., które posiadają 10,13% akcji spółki z Raciborza. Trzecim największym akcjonariuszem Rafako jest Polski Fundusz Rozwoju (poprzez Fundusz Inwestycyjny FIZAN), który posiada 7,84% akcji Rafako.