Śląski kurator stoi na stanowisku, że oszczędności nie mogą być powodem do likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach

To postawa, którą Jacek Szczotka, wicekurator śląskiego kuratorium, zawarł w negatywnej opinii w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach. To kluczowe stanowisko dla przyszłości tej placówki, po tym, jak większością głosów Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich podjęła decyzję o takim zamiarze.

Śląski kurator stoi na stanowisku, że oszczędności nie mogą być powodem do likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach
Śląskie kuratorium stoi na stanowisku, że Szkoła Podstawowa w Samborowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powinna funkcjonować w dotychczasowej formie

O wiążącym stanowisku informowaliśmy w artykule: Śląskie kuratorium przeciwne likwidacji szkoły w Samborowicach. Jakie kroki podejmie gmina?

Jacek Szczotka w negatywnej opinii w sprawie likwidacji miejscowej podstawówki wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach, argumentuje, że nie bagatelizuje kwestii ekonomicznych przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały pietrowickiej rady, ale stoi na stanowisku, że ten czynnik nie może być powodem.

- Wartością małych szkół jest niewielka liczebność uczniów w klasach, bliskość od domu rodzinnego, kameralna atmosfera, poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz indywidualizacja nauczania. Są to aspekty bardzo istotne, szczególnie dla uczniów w młodszym wieku. Zmiana szkoły i środowiska, adaptacja do nowego otoczenia jest trudnym doświadczeniem dla uczniów i może mieć negatywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Jest to szczególnie istotne po okresie pandemii, gdy większość dzieci ma duży problem z powrotem do normalnego funkcjonowania w szkole i grupie rówieśniczej. Korzystniejszym rozwiązaniem dla uczniów jest organizacja kształcenia w klasach łączonych. Szkoła Podstawowa w Samborowicach zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i nauki, a sale lekcyjne są dobrze wyposażone, co zapewnia odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej i zadań statutowych szkoły - czytamy w opinii kuratorium.

Wicekurator Szczotka przekonuje, że szkoła i jej działalność są odbierane pozytywnie przez środowisko lokalne. Wskazuje, że sprzeciw rodziców i mieszkańców wobec zamiaru pietrowickich decydentów nie jest argumentem decydującym w tej sprawie, ale świadczy o tym, że lokalna społeczność utożsamia się z placówką, co sprawia, że to miejsce jest ważne dla wspólnoty. Podkreśla także, że szkoła w Samborowicach, jak i ta w Pietrowicach Wielkich, do której mieliby uczęszczać uczniowie z tej pierwszej placówki po jej likwidacji, na co w uzasadnieniu uchwały powołuje się Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich, są dobrze wyposażone i mają odpowiednią ofertę edukacyjną.

- Zatem zasadne jest utrzymanie dotychczasowej sieci szkół - podkreśla Jacek Szczotka.

Jednocześnie wicekurator stwierdza: „Mając powyższe na uwadze, a także przyjmując zasadę, że nadrzędnym celem wszelkich działań w obszarze oświaty jest dobro dziecka, a zmiany organizacyjne dotyczące szkół nie mogą pogarszać sytuacji dydaktyczno-opiekuńczej uczniów, przywołane w uzasadnieniu do uchwały argumenty uznano za niewystarczające do wydania pozytywnej opinii w zakresie likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach”.

Od tej decyzji gmina może odwołać się do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czy tak się stanie? Jak na razie nie padła deklaracja w tej sprawie. Wójt Andrzej Wawrzynek oświadczył tylko: „Zostaną rozważone dalsze kroki prawne”.

TUTAJ pełna treść opinii z kuratorium. TUTAJ natomiast uzasadnienie Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich w sprawie likwidacji szkoły.

Do tematu będziemy wracać.


Czytaj również: 

Ludzie

Andrzej Wawrzynek

Wójt gminy Pietrowice Wielkie.

2 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~amant (46.204. * .20) 01.04.2023 07:39

panie Wawrzynek gdzie są te pola eko-naftowe ? Dróg nie ma i gmina guzik ma , kogoś pan tu skludził ? Cwaniaków ? No cóż na razie piłka w grze choć kadra polska ale zapamiętamy i podziękujemy przy wyborach.

~Jojec (5.173. * .202) 31.03.2023 15:21

Pan wójt sie przegalopował a NIK powinien przeglądnąć wydatki w gminie to dobrze zrobi