Krzanowice będą miały nową instytucję, która wchłonie domy kultury i biblioteki

Krzanowice osiągnęły obrany cel. Miejski Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zostaną połączone. Stanie się to wraz z 1 lipca.

Krzanowice będą miały nową instytucję, która wchłonie domy kultury i biblioteki
Joanna Tkocz, krzanowicka sekretarz, przypomina, że rada miejska pierwsze kroki w kierunku połączenia obu instytucji podjęła w styczniu zeszłego roku

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzanowicach – pod taką nazwą będą funkcjonowały obie jednostki. Sekretarz Joanna Tkocz przypomina, że rada miejska pierwsze kroki w kierunku połączenia obu instytucji podjęła w styczniu zeszłego roku. Tyle czasu potrzebowano, aby dopełnić wszelkich formalności. Bo decyzja rady rozpoczęła długą procedurę, która dla nie wszystkich gmin kończy się sukcesem. Na takie rozwiązanie zgodę wyrazić musiały: Biblioteka Śląska w Katowicach i Krajowa Rada Biblioteczna, później zaaprobować musiało to jeszcze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Formalnie, aby doszło do połączenia tych dwóch instytucji, ostateczną zgodę w formie uchwały musiała przyjąć rada, co nastąpiło podczas ostatniej sesji.

Centrum będzie funkcjonowało w formie czterech oddziałów, w: Krzanowicach, Borucinie, Bojanowie i Wojnowicach. - Chcemy również, żeby centrum prowadziło czytelnie i punkty biblioteczne. Zwłaszcza myślimy o Bojanowie, gdzie jest baza, a nie ma biblioteki - tłumaczy sekretarz Tkocz. Na czele ma stanąć jeden dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

W pierwszej uchwale Rady Miejskiej w Krzanowicach argumentowano, że zamiar utworzenia Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzanowicach poprzez połączenie instytucji związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. - Istotnym argumentem przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest fakt, że obie instytucje mają swoje siedziby w tym samym budynku (2 z 3 bibliotecznych oddziałów mieszczą się w budynkach domu kultury – w Krzanowicach i Borucinie, ten z Wojnowic zlokalizowany jest w miejscowej szkole – przyp. red.). Połączenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. Ponadto wiele działań tych instytucji jest opartych na współpracy z tymi samymi instytucjami: placówkami oświatowymi, OSP, KGW i innymi działającymi na terenie gminy - podkreślono.

Burmistrz Andrzej Strzedulla mówił z kolei: Mam nadzieję, że pomoże to w optymalnym zarządzaniu personelem, jak i kosztami administracyjnymi w tej nowej jednostce.


Czytaj także: 

Ludzie

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Joanna Tkocz

Sekretarz Gminy Krzanowice

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Czytelnik123 (78.31. * .35) 28.03.2023 17:36

Punkty biblioteczne i czytelnie chcą wprowadzać - coś od czego odchodzi się od 25 lat, i jeszcze się z tego powodu chwalą. Paranoja czy w tej gminie cokolwiek działa! Czysta wiocha! Niech teraz te instytucje, które się na to zgodziły przeprowadzą kontrolę jak działają w tym zamieszaniu biblioteki!!!