Sztandar wieńczy dzieło przemiany PWSZ w ANS w Raciborzu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Obrady Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z 23 marca odbyły się w formule otwartej, z zaproszonymi gośćmi - członkami społeczności akademickiej oraz lokalnymi mediami. Rektor powiedział tam m.in. o procesie transformacji nazwy.

Sztandar wieńczy dzieło przemiany PWSZ w ANS w Raciborzu [ZDJĘCIA, WIDEO]
Nowy sztandar niósł na uroczystym posiedzeniu Dawid Krybus

W swojej przemowie otwierającej posiedzenie rektor Strózik mówił o ANS, która przechodzi zmianę jakościową i dba o 6 obszarów jak m.in.: edukacja na potrzeby rynku, oddziaływanie społeczne, edukacja przyszłościowa, inwestycja w kadrę i studentów oraz wykorzystanie potencjału. Teraz w akademii studiuje 1253 studentów (trzy lata temu było ich 1266). Jak podał rektor dr Paweł Strózik to optymalna dla obecnej ANS liczba studiujących.

Uczelnia jego zdaniem stanowi ważny filar promocji miasta i sprawia, że Racibórz jest  akademickim miastem. - Jesteśmy mocno osadzeni na raciborskiej niwie edukacyjnej -  zaznaczył rektor ANS.

Beata Fedyn prorektor ds. studenckich omówiła nowy ceremoniał akademicki, którym uczelnia wyraża swój szacunek do symboli, insygniów i zwyczajów w ANS. Symbolami akademii są sztandar, godło i logotyp.

Sztandar ma kształt kwadratu. Jego awers jest biały z logiem, a rewers biało-czerwony, z orłem w koronie.

Zmienił się strój członków Senatu - kadra naukowa nosi jednakowe togi, z peleryną i czerwonym biretem. Kto nie ma tytułu doktora, lub nie jest nauczycielem, ubrany jest w czarną togę i czarny biret. Studenci przywdziewają czarne, sukienne togi. Prorektorzy zakładają strój taki jak senatorowie, ale na pelerynie mają złotą lamówkę.

Rektor wyjaśnił jaki przekaz niesie ze sobą logo ANS. Znak ten tworzą pierścienie w ruchu, co wskazuje, że uczelnia nie stoi w miejscu, a wciąż szuka nowych rozwiązań. Kolor niebieski symbolizuje szerokie spojrzenie, szarość to innowacyjność i profesjonalizm, a biel jest symbolem początku, czystej karty.

Prorektor ds. organizacji nadmienił, że raciborska Alma Mater nie tylko dogoniła, ale i przegoniła w cyfryzacji większe ośrodki akademickie.

Zaprezentowano także nowy wzór dyplomu, bo nowa jest nazwa uczelni i zmieniło się jej godło. Dokument przygotowała Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Rektor Strózik powiedział Nowinom, że uroczystym posiedzeniem Senatu dokonał się symboliczny koniec proces zmiany nazwy uczelni, która od października 2022 roku nie jest już Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a Akademią Nauk Stosowanych. - Uchwalono dziś ważne dla uczelni regulaminy i przedmioty stanowiące o jej ceremoniale, takiej jak sztandar, godło i logo Alma Mater Ratiboriensis. Taki ceremoniał stosowany jest np. w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego. My te elementy chcemy podkreślać - mówił szef ANS. Dodał, że pokazano też pewną jednolitość władz uczelnianych, które założyły nowe stroje. - To wszystko wygląda godnie i elegancko - stwierdził P. Strózik.

- Uczelnia jest dedykowana do ścisłej współpracy z otoczeniem i dopasowuje ofertę do potrzeb lokalnego środowiska. Nowe kierunki mają wpływ na rozwój miasta. Przykładem jest  pielęgniarstwo, kierunek wzmocniony powstaniem centrum symulacji, inwestycji o wartości 5 mln zł. Kształtujemy przyszłe kadry paramedyczne dla miasta i jest to służebna względem niego rola uczelni - podkreślił P. Strózik.

Tomasz Czyszpak rozwinął dla Nowin swoją wypowiedź z posiedzenia, gdy mówił o wysokim stopniu cyfryzacji uczelni. - Wprowadziliśmy ostatnio dużo nowych rozwiązań jak np.: elektroniczne legitymacje, karty zaliczeniowe i egzaminacyjne, moduły związane z praktykami i akademikami. W ostatnich dwóch lat dokonaliśmy cyfryzacji dokumentów.

W planach są moduły e-deklaracji, portal pracownika i ograniczenie papieru drukowanego na uczelni, żeby wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów.

Czy studenci będą w większym zakresie uczyli się w trybie on-line? Tu uczelnia jest ograniczona przepisami prawa, bo prowadząc kierunki o profilu praktycznym, musi kłaść nacisk na ćwiczenia, warsztaty i zajęcia laboratoryjne. - Trudno sobie wyobrazić pielęgniarstwo w trybie zdalnym, ale część wykładowa studiów może odbywać się w takiej formie - wyjaśnił dr Czyszpak.

Prorektor ds. organizacji przyznał, że wcześniej w PWSZ nie myślało się tak intensywnie o cyfryzacji, a później nastała pandemia. Ta wymusiła pewne nowe rozwiązania i dziś możliwe jest sprawdzenie ocen z każdego miejsca, wdrażanie elektronicznego indeksu, czy składanie podań na uczelnię w formie elektronicznej.

3 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Świętaprawda (83.26. * .60) 29.03.2023 10:45

Życzliwy 92 - gratuluję trafności: komentarz trafia w "samo sedno"!

~wtf (46.223. * .51) 28.03.2023 10:20

Nikomu nie podpadło, że część napisu wokoło logo na sztandarze stoi do góry nogami?
Albo napis przekręcony, albo nawet całe logo. Strasznie skomplikowane są te raciborskie nauki stosowane...

~Życzliwy92 (91.192. * .123) 27.03.2023 09:30

Uwaga, uwaga ! Pan Rektor rozbiera na czynniki pierwsze symbolikę "nowego" logo ANS, który zmieniła jeszcze Pani prof. Stachura, poprzednia Pani Rektor, wiele lat temu, a Pan Prorektor odkrywa "Internety" i brawurowo wyprzedza w cyfryzacji czołówkę uczelni w tym kraju. Naprawdę? Wy tak na poważnie ?Cyfrowe legitymacje studenckie, zdalny dostęp do ocen i większości usług studenckich itp. był już na uczelniach 10 lat temu. Natomiast nikt z władz nie mówi jak ta cała symbolika, stroje i ukryte znaczenia przekładają się na poziom wiedzy studentów ANS. Od mieszania, nawet złotą łyżeczką, w szklance, herbata nie stanie się bardziej słodka. Ciekawe czy przy tej " symbolicznej" ekipie przy Akademickiej doczekamy się kiedyś artykułu o tym jak to ANS kroczy śmiało w górę rankingu uczelni i corocznie pozyskuje coraz więcej studentów a nie w jakim odcieniu są togi. Przypuszczam, że wątpię, bo rządzą już dobrych parę lat. Dziwię się Panu Redaktorowi, że bezrefleksyjnie "łyka" te mało istotne didaskalia a nie zapyta Władze Uczelni o rzeczy które są najważniejsze czyli jakość nauczania, dobór kadry, kompetencje itd.