Skrzeczkowice mają sołtysa i radę

Tomasz Kapek został nowym sołtysem w Sołectwie Skrzeczkowice.

Skrzeczkowice mają sołtysa i radę
Nowy sołtys i rada sołecka zostali powołani na 5-letnią kadencję (fot. UM Jastrzębie-Zdrój)

Nowy sołtys wybrany został na zebraniu wiejskim, które odbyło się 28. lutego w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. Tomasz Kapek nie miał kontrkandydatów. Na zebraniu obecnych było 16 mieszkańców sołectwa. W głosowaniu tajnym uzyskał 13 głosów za, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Podczas zebrania wybrano również nową radę sołecką w składzie: Janusz Cempa, Piotr Cempa, Dawid Fojt, Franciszek Kuchta, Henryk Lubszczyk, Anna Pieter, Urszula Sobocik.

W trakcie zebrania wiejskiego, oprócz wyboru rady sołeckiej i sołtysa, przedstawiono sprawozdanie roczne Rady Sołeckiej Sołectwa Skrzeczkowice za 2022 rok oraz sprawozdanie za minioną kadencję.

źródło: UM Jastrzębie-Zdrój 

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].