Rybniczanie pięciu dzielnic działają w Klubach Mieszkańców

Wraz z końcem marca kończy się realizowany przeszło dwa lata projekt „3R – Rodzina, Rozwój, Rybnik”, dzięki któremu powstały m.in. Kluby Mieszkańców w pięciu dzielnicach Rybnika.

Rybniczanie pięciu dzielnic działają w Klubach Mieszkańców
Każdy z pięciu klubów stanowi swoiste centrum aktywności lokalnej, każdy z nich ma swoją specyfikę. (fot. UM w Rybniku/W. Troszka)

Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem CRIS oraz Stowarzyszeniem 17-tka, w pięciu rewitalizowanych dzielnicach Rybnika: Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom oraz Paruszowiec – Piaski. Jednym z istotnych i trwałych elementów projektu są Kluby Mieszkańców, działające w każdej z tych dzielnic.

W połowie lutego rybniccy radni zostali zaproszeni do dwóch z takich klubów: niedobczyckiego "Glinioka" oraz chwałowickiej "Starej Poczty". - Podstawą prowadzenia rewitalizacji jest partycypacja, czyli włączenie interesariuszy w proces wprowadzania zmiany - mówi Anna Pomykoł, koordynatorka projektu z ramienia Stowarzyszenia CRIS. Dlatego każdy z pięciu klubów stanowi swoiste centrum aktywności lokalnej, każdy z nich ma swoją specyfikę. Łączy je otwarcie na społeczność lokalną, umożliwienie mieszkańcom realizacji pasji i zainteresowań oraz objęcie specjalistycznych wsparciem grup defaworyzowanych. - Klub jest miejscem otwartym, pozainstytucjonalnym, gdzie można poczuć się u siebie. Ta zasada leżała u podstaw pracy ze społecznością lokalną - przekonuje Bożena Wiesiołek, animatorka w projekcie "3R".

Rybniccy radni spotkali się też z animatorami i uczestnikami zajęć z pozostałych klubów: Przemysłowa 17 (Paruszowiec-Piaski), IKA (Boguszowice Osiedle) oraz niewiadomskiej Sprężarkowni. Co ciekawe, klub mieszkańców działający w przestrzeni zrewitalizowanej Zabytkowej Kopalni Ignacy wkrótce zyska formalnego gospodarza - zawiązuje się właśnie stowarzyszenie "Ignacowy Babiniec".

Zakończenie projektu „3R” nie oznacza jednak końca działania centrów aktywności lokalnej. - Działania rewitalizacyjne będą oczywiście kontynuowane. Obecnie jesteśmy na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rybniku, który będzie objęty Gminnym Programem Rewitalizacji. To ważne, aby głos mieszkańców był słyszalny w tym procesie - mówi Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika.

Ludzie

Piotr Masłowski

Wiceprezydent Rybnika.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].