Prawie 150 tys. złotych na fundusz sołecki w gminie Krzyżanowice. Co się zmieni?

148473,02 zł – dokładnie tyle w gminie Krzyżanowice przeznaczono na fundusz sołecki w 2023 roku. Sprawdzamy, na co poszczególne sołectwa przeznaczały środki.

Prawie 150 tys. złotych na fundusz sołecki w gminie Krzyżanowice. Co się zmieni?
Sołectwo Krzyżanowice fundusz sołecki przeznaczyło na doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola. Wokół placówki odbywają się także zawody strażackie adresowane dla młodzieży, które powróciły w 2022 roku po pandemicznej przerwie (fot. arch. Nowiny.pl)
  • Bieńkowice: kontynuacja remontu chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach (50 708 zł).
  • Bolesław: zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych, utrzymania zieleni oraz promocji sołectwa (34 177,19 zł).
  • Chałupki: zadaszenie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR (50 708 zł).
  • Krzyżanowice: doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola (50 708 zł).
  • Nowa Wioska: zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Nowa Wioska (26 723,11 zł).
  • Owsiszcze: remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej (47 969,76 zł).
  • Roszków: doposażenie OSP (31 134,71 zł).
  • Rudyszwałd: utwardzenie pobocza ul. Zagumnie (47 057,02 zł).
  • Tworków: budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej – etap trzeci (50 708 zł).
  • Zabełków: utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych – etap trzeci (50 708 zł).

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].