Urzędnicy z Rybnika dostaną podwyżki, czyli Piotr Kuczera i jego 500+

Piotr Kuczera wydał zarządzenie zmieniające regulamin wynagradzania pracowników urzędu. Od nowego roku wynagrodzenie minimalne i maksymalne urzędników wzrośnie o 500 zł.

Urzędnicy z Rybnika dostaną podwyżki, czyli Piotr Kuczera i jego 500+
Prezydent Piotr Kuczera wspomniał o podwyżkach dla urzędników podczas sesji rady miasta 15 grudnia. Stwierdził, że mają one bezpośredni związek ze wzrostem płacy minimalnej. - Mogę nic nie robić, ale wtedy wszyscy będziemy zarabiali płacę minimalną, objętnie czy jestem specjalistą, czy ledwo co przyjętym pracownikiem - powiedział podczas gorącej dyskusji na temat sytuacji finansowej miasta. Fot. arch. rybnik.eu.

500 zł więcej na stanowiskach kierowniczych urzędniczych

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie będzie się wahać w przedziale 5 450 zł - 6 650 zł. To wzrost o 500 zł w stosunku do aktualnych zarobków. Maksymalne wynagrodzenia zasadnicze również wzrośnie o 500 zł do 6 450 zł - 8 250 zł.

Dodatki funkcyjne pozostały bez zmian (w zależności od konkretnego stanowiska  - od 1600 zł do 6 000 zł).

Do tej grupy stanowisk należą: sekretarz gminy, zastępca skarbnika gminy, kierownik urzędu stanu cywilnego 7 250 zł (podwyżka o 500 zł), zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, kierownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geolog powiatowy.

500 zł podwyżki dla dyrektorów, naczelników, kierowników

Podwyżki przewidziano również w kolejnej grupie kierowniczych stanowisk urzędniczych. Minimalne wynagrodzenie wyniesie 5 450 zł - 5 950 zł (wzrost o 500 zł), a maksymalne 6 650 zł - 8 250 zł (wzrost o 500 zł).

Dodatki funkcyjne w tej grupie wynoszą od 1300 zł do 6900 zł.

Do tej grupy stanowisk należą: dyrektor departamentu, dyrektor centrum, naczelnik wydziału, kierownik biura, rzecznik prasowy, główny księgowy, audytor wewnętrzny, miejski konserwator zabytków, kierownik referatu, zastępca naczelnika wydziału, zastępca kierownika referatu, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator bezpieczeństwa informacji.

500 zł dla poborców i komornika

O 500 zł wzrośnie również minimalne i maksymalne wynagrodzenie poborcy, starszego poborcy i komornika. W zależności od konkretnego stanowiska zarobią oni minimalnie 4 150 zł - 5 450 zł, a maksymalne 4 600 zł - 6450 zł.

500 zła dla pozostałych urzędników

Kolejna grupa stanowisk urzędniczych, którym przyznano podwyżki to: referenci, księgowi, kartografowie, geodeci, informatycy, podinspektorzy, specjaliści, inspektorzy i specjaliści.

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenia w tej szerokiej grupie kształtować się będę w zakresie 4 600 zł - 5 450 zł, a maksymalne 4 900 zł - 7 250 zł.

Dodatki funkcyjne w tej grupie to 300 zł - 3000 zł.

Podwyżki dla pracowników obsługi

Przy podwyżkach wynagrodzeń nie zapomniano o pracownikach obsługi (goniec, sprzątaczka, pomoc administracyjna, portier, robotnik gospodarczy, telefonistka, kierowca samochodu osobowego, konserwator).

Od nowego roku zarobią oni minimalnie 2 320 zł - 4 450 zł (podwyżka górnego pułapu o 350 zł), a maksymalnie 3 600 zł - 4600 zł (podwyżka o 500 zł).

Podwyżkę w tej grupie otrzymają również konserwatorzy. Na tym stanowisku nie ma widełek minimum - maksimum. Konserwatorzy zarobią 4 750 zł, czyli o 500 zł więcej niż dotychczas.

Ponad tysiąc złotych podwyżki dla dyrektorów w kulturze

Prezydent Piotr Kuczera wydał również zarządzenie zmieniające zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury. Zasadnicze wynagrodzenie o 1 100 zł do kwoty 8 000 zł.

Dyrektorom tych jednostek przysługuje również dodatek funkcyjny w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, tj. maks. 4 000 zł.

Dotychczas maksymalne wynagrodzenie dyrektorów jednostek kultury wynosiło 6 900 zł, a dodatek funkcyjny maks. 3 450 zł.

W tym miejscu dodajmy, że dyrektorom przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę (5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy, a następnie 1% za każdy kolejny przepracowany rok aż do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego). Przy wynagradzaniu dyrektorów w grę wchodzi również dodatek specjalny za wykonanie dodatkowych zadań lub pracę w szczególnych warunkach (nie więcej niż 40% wynagrodzenia zasadniczego).

Ludzie

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika

3 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Aramis (80.65. * .11) 22.03.2023 19:28

Regulamin wynagradzania faktycznie zmieniono. Ale stawki wynagrodzenia zmieniono tylko w regulaminie i na tym się skończyło. Z regulaminu wykreślono stawki minimalne (swoją drogą ciekawe skąd autor artykułu to spisał), podano tylko maksymalne, czyli defacto można wpisać co dusza zapragnie a faktycznie pracownik zarabia tyle samo ile zarabiał. Regulamin fikcja mogli napisać np po 10 000 zł

Arteks 21.12.2022 21:08
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Będą mieli motywację. Pracować w Rybniku to nie to samo co w Wodzisławiu lub Jastrzębiu gdzie niewiele się dzieje, więc kawa leje się strumieniami. Rybnik realizuje naprawdę sporo nowych wyzwań związanych z ekologią, innowacjami i inwestycjami. Ostatnio powołano miejską spółkę Komunikacja Miejska dla której trzeba kupić autobusy i wybudować zajezdnię.

~ikarus (188.137. * .64) 21.12.2022 21:01
oceniono 2 razy
2
Zgłoś

Alkohol poszedł w górę, więc wyrównanie się należy jak psu miska.