Co musi zawierać list przewozowy?

Wiele osób dostaje paczki, na których muszą znaleźć się listy przewozowe. Warto dowiedzieć się, co powinien zawierać taki list, tym bardziej że jest on niezbędny, choćby w czasie dochodzenia roszczeń, a także po to, by paczka dotarła do adresata.

Co musi zawierać list przewozowy?

Czym jest list przewozowy?

List przewozowy jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Może mieć formę elektroniczną. Może być to również wydruk komputerowy bądź inny dokument, który zawiera dane określone w art. 38 ustawy o prawie przewozowym. Przyjmuje się, że list przewozowy należy wydrukować w kilku egzemplarzach i tutaj mowa o czterech bądź trzech. Oryginał przekazywany jest przewoźnikowi. Kolejny egzemplarz wydawany jest odbiorcy. Grzbiet również przekazuje się przewoźnikowi i zostaje on w stacji nadania. Ceduła służy do pokwitowania odbioru i posiada ją przewoźnik, natomiast wtórnik posiada nadawca. W art. 38 ustawy o prawie przewozowym znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego jak poprawnie sporządzić list przewozowy. W tym przypadku nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę dany list przewozowy. 

Co powinien zawierać list przewozowy?

List przewozowy musi zawierać konkretne informacje:

  • imię, nazwisko bądź nazwę nadawcy, jego adres, podpis i określenie placówki przewoźnika, gdzie zawarta jest umowa;
  • adres i nazwę odbiorcy oraz miejsce przeznaczenia przesyłki;
  • określenie, czego dotyczy przesyłka. Trzeba też podać masę, ilość sztuk, sposób opakowania i oznaczenie;
  • w przypadku niektórych przesyłek wymagane są oświadczenia o dopuszczeniu przesyłki bądź też oświadczenia dotyczące warunków danej umowy czy też sposobu rozliczeń. 

Trzeba jeszcze wiedzieć, że jeżeli wartość przesyłki nie wynika z rachunku, dostawcy czy też sprzedawcy, nadawca ma prawo zadeklarować jej wartość w liście przewozowym. Może się okazać, że kierowca nie zostanie dopuszczony do nadzoru nad załadunkiem czy też rozładunkiem przesyłki, przy czym taka informacja powinna znaleźć się w liście przewozowym. Jednocześnie w takim przypadku przewoźnik ogranicza swoją odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia towaru. W liście przewozowym przewoźnik, który wykonuje przewóz paczek swoim pojazdem, musi umieścić pieczęć i numer rejestracyjny pojazdu. Uprawnienia nadawcy wygasają w momencie, gdy odbiorca wprowadzi zmianę umowy, przyjmie list przewozowy czy odbierze przesyłkę. Przypominamy, że oryginał listu przewozowego musi być dołączony do przesyłki. Stanowi on dowód zawarcia umowy.

Co musi zawierać list przewozowy?

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów została sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. i nadal obowiązuje. Można w niej znaleźć informacje dotyczące tego, co powinien zawierać list przewozowy. Przede wszystkim trzeba w nim umieścić miejsce i datę wystawienia, imię i nazwisko nadawcy, imię i nazwisko oraz adres przewoźnika, miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu, ale i miejsce wydania przesyłki. W liście trzeba też umieścić adres oraz imię i nazwisko odbiorcy, ilość sztuk towaru, ich numery, wagę, koszty związane z przewozem, do których zalicza się nie tylko koszty samego przewozu, ale też koszty celne. Koszty mogą dotyczyć również ubezpieczenia towaru. Kolejną ważną informacją jest oświadczenie, że przewóz podlega konwencji i jest zgodny z jej prawem. W liście przewozowym można umieścić informację o zakazie przeładunku czy też kosztach pobrania. Można zadeklarować wartość towaru.

Artykuł powstał we współpracy z Prilo.com - transport samochodów

Materiał zewnętrzny