Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Choć Ryszard Rudnik wygrał konkurs na dyrektora szpitala, to będzie teraz p.o. dyrektora

Przeprowadzony przez Powiat Raciborski konkurs na szefa lecznicy rejonowej zakończył się wyborem długoletniego, dotychczasowego dyrektora - Ryszarda Rudnika. Ten uzyskał już uprawnienia emerytalne, ale nadal chce kierować szpitalem. Do konkursu stanęły jeszcze dwie osoby (to informacja nieoficjalna, starostwo nie ujawnia kto szukał zatrudnienia na Gamowskiej).

Choć Ryszard Rudnik wygrał konkurs na dyrektora szpitala, to będzie teraz p.o. dyrektora
Ryszard Rudnik pełni obecnie obowiązki dyrektora w szpitalu rejonowym w Raciborzu

4 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, zakończone wyborem kandydata na to stanowisko.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, w terminie do 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem, możliwe jest składanie wniosków prowadzących do potencjalnego stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.

- W celu zapewnienia sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania raciborskiego szpitala do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu konieczne i uzasadnione jest zatrudnienie w celu pełnienia obowiązków dyrektora osoby spełniającej warunki określone ustawą dla kierowania szpitala - tłumaszą w starostwie taką formę zatrudnienia Ryszarda Rudnika w tym okresie.

Zarząd Powiatu ustalił, że Ryszardowi Rudnikowi zatrudnionemu w celu pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wypłacane będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w październiku 2022 roku wyniosło 6 687,92 zł brutto. Według tych danych wypłata szefa szpitala wyniesie 26 751,68 zł brutto.

Ludzie

Ryszard Rudnik

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu

9 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~rudawanka (178.162. * .229) 03.12.2022 22:03
0

Komentarz został usunięty ponieważ nie jest związany z tematem

~rack (89.151. * .238) 03.12.2022 09:42

Tego nawet komentować nie trzeba .

~picobella (95.175. * .196) 03.12.2022 07:11

trzeba pogratulować poparcia i wieloletniego utrzymania stołka mimo wykazanych w tym czasie wielu nieprawidłowości, wpadek i koszmarnych w skutkach dla szpitala decyzji.zawsze jednak był niezatapialny i wykorzystywano luki prawne by trwał bez konkursu. dotrwał do emerytury,zwolnił się ,zostawił szpital bez następcy( którego mógł wychować i przygotować..ale po co?), zawsze dostawał pensję na maksa ( a były okresy ,ze powyżej maksa czyli niezgodnie z prawem), a od starosty Adama to nawet miał dodatek ..za przestrzeganie przepisów bhp!!!zawsze pod parasolem ochronnym.teraz dziarski emeryt wygrał wreszcie konkurs ,który musiano przeprowadzić ,a ze nie przeprowadzono konkursu na czas to jeszcze dostał powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na okres przejściowy.TAKIEJ USTAWKI I TAKIEGO POPARCIA nie zaznał od dawna nikt.
w w starostwie jak widać stawiają na młodych..dlatego dziarski młodzian pobierający emeryturę będzie dalej zajmował dyrektorski stołek przez następna kadencję... i nikomu nie wolno się z tego śmiać!!!

~PeOwiec (5.173. * .19) 02.12.2022 15:39

To jest jego pensja zasadnicza zgodnie z ustawą a dodatki są obno może być nawet 100 procent premii

~Gość60 (83.16. * .66) 02.12.2022 13:10


Żadne dodatkowe świadczenia.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia za pracę należnego kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyznacza ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) – dalej u.w.o., która ma m.in. zastosowanie do samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i ich kierowników (art. 1 pkt 16 u.w.o. w związku z art. 2 pkt 10 u.w.o.). Powołana ustawa ogranicza poziom wynagrodzenia jakie może otrzymać kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej tylko i wyłącznie do wynagrodzenia miesięcznego. Artykuł 8 u.w.o. reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia maksymalnego jako czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powyższe oznacza, że kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, może pobierać jedynie wynagrodzenie miesięczne, w wysokości ograniczonej przez powołaną ustawę. Bez znaczenia jest przy tym podstawa prawna nawiązania z kierownikiem stosunku pracy, czy rodzaj zawartej z nim umowy o pracę.
W praktyce oznacza to, iż kierownikowi samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia.

~PeOwiec (155.133. * .231) 02.12.2022 12:36

Przysługuje dodatek funkcyjny i wysługa lat

~Gość60 (83.16. * .66) 02.12.2022 11:51

Nie przysługują żadne dodatki.

~PeOwiec (155.133. * .231) 02.12.2022 11:00

ale kasa do tego dodatki dlatego nie podają kto jeszcze startował

~Gość60 (83.16. * .66) 02.12.2022 10:55

Może warto sprawdzić.
Podstawa wynagrodzenia obowiązująca w 2022 r. to przeciętne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 r. (uchwała okołobudżetowa na 2022 r. paragraf 11) wynosi 4403,78 zł x 4 = 17.615,12 zł. To jest maksymalna wysokość dyr. SP ZOZ