Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Doktorat Marceli Szymańskiej najlepszy w Polsce

Wykładowczyni Instytutu Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu, dr Marcela Szymańska, zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Korzenie i skrzydła” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Badaczka przygotowała najlepszą pracę doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce pod tytułem: „Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)” pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Doroty Świtały-Trybek.

Doktorat Marceli Szymańskiej najlepszy w Polsce
Sukcesu dr Marceli Szymańskiej pogratulowano m.in. na PWSZ w Raciborzu. Na zdjęciu z prorektorem do spraw organizacji, dr inż. Tomaszem Czyszpakiem, dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych, dr Ludmiłą Nowacką, rektorem, dr Pawłem Strózikiem i prorektor do spraw studentów, dr Beatą Fedyn (fot. PWSZ Racibórz)

Uroczystość odebrania nagród odbyła się 5 kwietnia w Warszawie, a nagrody wręczył Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólnopolski konkurs „Korzenie i skrzydła”

Do konkursu zgłoszono 23 prace magisterskie i 13 prac doktorskich. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zakresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii. Patronat nad konkursem „Korzenie i skrzydła” objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.

Gratulacje ze strony Uczelni

Doktor Marcela Szymańska została doceniona również przez władze PWSZ w Raciborzu. 11 kwietnia z rąk rektora, dra Pawła Strózika, otrzymała list gratulacyjny. W uroczystości uczestniczyli także prorektor do spraw studentów dr Beata Fedyn, prorektor do spraw organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak i dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych dr Ludmiła Nowacka.

– Serdecznie gratuluję Laureatce pierwszego miejsca w konkursie o tak dużej randze. Pani dr Szymańska jest nie tylko cenionym polonistą, ale także zaangażowaną badaczką kultury pogranicza śląsko-morawskiego, w tym naszego regionu, naszej ziemi. Dostrzegam także wiele społecznych inicjatyw, które Nagrodzona organizuje, rozsławiając Krzanowice w kraju oraz poza jego granicami – powiedział rektor, dr Paweł Strózik.

O autorce

Marcela Szymańska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii; od 20 lat nauczycielka języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Krzanowicach (wcześniej Gimnazjum), egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, współorganizatorka Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej Morawske rzadzyni selske hospodyni (10 edycji), członkini: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego; autorka monografii dialektologicznej (Gwara Krzanowic w powiecie raciborskim, Racibórz-Krzanowice 2009), współredaktorka książki popularnej o działalności krzanowickiego gimnazjum (Gimnazjum XXI wieku, Krzanowice 2019), autorka blisko 30 artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach. Liczne referaty na konferencjach naukowych w kraju (m.in. Opole, Wrocław, Kielce, Łódź, Warszawa, Przysucha, Bukowno, Katowice, Lublin) i za granicą (Czechy – Ołomuniec).

Zainteresowania naukowe: dziedzictwo kulturowo-językowe pogranicza śląsko-morawskiego (w szczególności: tradycyjna i współczesna kultura regionalna, pożywienie i pokarmy w kulturze, religijność i pobożność ludowa, turystyka kulturowa, regionalne odmiany języka).

źródło: PWSZ Racibórz

Ludzie

Ludmiła Nowacka

dyrektor Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu, radna miasta Racibórz, kierownik ds. sportu w SP 15, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.

Paweł Strózik

Rektor PWSZ Racibórz kadencji 2020-2024

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~amw (213.134. * .201) 24.04.2022 13:14

Marcela Szymańska, to "...ceniony polonista...", ale i "...zaangażowana badaczka..." - powiedział rektor, dr Paweł Strózik. Gratuluję rektorowi umiejętności poruszania się w zawiłościach zapewne jego ojczystego języka. Także autorowi tekstu za umiejętne powtórzenie słów rektora... Czy też jest doktorem?