Pomnik Żołnierzy Wyklętych stanie przy więzieniu w Raciborzu. Prace już trwają

Godzinę temu oficjalnie tego tematu jeszcze nie było. Milczał Zakład Karny w Raciborzu. Milczało biuro poselskie Michała Wosia, któremu jako wiceministrowi sprawiedliwości podlega więziennictwo. W ślad za pytaniami Nowin, do mediów trafił oficjalny komunikat w tej sprawie.

Pomnik Żołnierzy Wyklętych stanie przy więzieniu w Raciborzu. Prace już trwają
Przy Zakładzie Karnym w Raciborzu trwają prace budowlane. 27 lutego zostanie tu odsłonięty pomnik ofiar zbrodni komunistycznych, które popełniono w raciborskim więzieniu po II wojnie światowej.

Pracowali w milczeniu

Pomnik zostanie posadowiony na terenie parku przy więzieniu, w sąsiedztwie świetlicy, w której kiedyś działała dyskoteka "Doro"). Prace budowlane trwają od kilku dni. Powstaje alejka. Trwa budowa fundament, na którym zostanie posadowiony pomnik. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 27 lutego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca.

Oto program uroczystości:

 • 10.00 - sympozjum Poszukiwania i identyfikacja Żołnierzy Wyklętych zmarłych w raciborskim więzieniu i pochowanych na cmentarzu „Jeruzalem” w Raciborzu. Miejsce: Sala Główna Sądu Rejonowego w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 25.
 • 12.00 - msza święta pod przewodnictwem biskupa W. Lechowicza Ordynariusza Wojska Polskiego. Miejsce: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu, ul. Warszawska 29.
 • 14.00 - odsłonięcia Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu. Miejsce: skwer przed Zakładem Karnym w Raciborzu, ul. Josepha von Eichendorffa 14.
 • 16.00 - Koncert ku czci Niezłomnych w wykonaniu chóru, solistów i orkiestry Filharmonii Śląskiej Requiem d-moll (KV 626) W.A. Mozarta, prapremiera Muzyka Aniołów A. Wesołowskiego. Miejsce: Raciborskie Centrum Kultury, ul. Fryderyka Chopina 21.

36 osób w komitecie

Pierwsze spotkanie Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu odbyło się 3 grudnia 2021 roku. Wzięło w nim udział około 30 osób - społeczników, samorządowców i ludzi kultury. Inicjatywa należała do posła i wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. W akcję włączyło się kierownictwo Służby Więziennej, przeznaczając teren pod budowę monumentu.

Oto skład komitetu:

Lista członków Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu

1) Krzysztof Bajerski, komendant Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy „Bastion”

2) Beno Benczew, regionalista

3) Szymon Bolik, rada powiatu raciborskiego

4) bryg. Jarosław Ceglarek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

5) Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego

6) Marian Czerner, przewodniczący Rady Miasta Racibórz

7) Justyna Deptuła, prezes ROD „Widok” (działkowcy)

8) Michał Fita, były wiceprezydent Raciborza

9) Ryszard Frączek, rada powiatu raciborskiego

10) ks. Adam Jabłoński, Naczelny Kapelan Więziennictwa

11) gen. Adam Jopek, komendant śląskiego oddziału SG

12) gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej

13) Piotr Klima, rada miasta Racibórz

14) Andrzej Kołodziejski, przewodniczący NSZZ Solidarność Służby Więziennej

15) ppłk. Maciej Konior, dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu

16) insp. Łukasz Krebs, były komendant powiatowy Policji w Raciborzu

17) Michał Kuliga, rada miasta Racibórz

18) Magdalena Kusy, rada miasta Racibórz

19) Tomasz Kusy, rada powiatu raciborskiego

20) Joanna Maksym-Benczew, dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury

21) Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

22) Bronisław Niewiadomski, wiceprezes Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

23) Stefania Pak, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Raciborzu

24) nadkom. Marek Ryszka, komendant powiatowy Policji w Raciborzu

25) Piotr Sput, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej

26) Mieczysław Sus, prezes Związku Sybiraków w Raciborzu

27) Grzegorz Swoboda, starosta raciborski

28) Adam Szecówka, Kapituła medalu im. ks. Prałata Stefana Pieczki

29) Szymon Szrot, sekretarz komitetu

30) Andrzej Tomczyk, dyrektor szkół w ZPiSdN w Raciborzu

31) Czesław Tuła, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

32) Romuald Turakiewicz, dyrektor Muzeum w Raciborzu

33) Roman Wałach, rada powiatu raciborskiego

34) Grzegorz Wawoczny, historyk ziemi raciborskiej

35) Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski

36) Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości

Czerwone więzienie

Przypomnijmy, Więzienie Centralne w Raciborzu przyjmowało po wojnie skazanych z całej Polski, w tym także karanych za działalność niepodległościową. Osadzeni umierali z powodu chorób i fatalnych warunków, które panowały w więzieniu. Niektórzy byli mordowani. Taki los spotkał Antoniego Tkocza ps. Antoś z Marklowic.

Szczątki ofiar komunistycznego terroru odkryto na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu. Prace przeprowadzili pracownicy katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W 2020 roku odkryto szczątki 9 osób. Rok później odkryto szczątki kolejnych 6 osób.

Umierali młodo

Oto nazwiska osób, które zmarły lub zostały stracone w raciborskim więzieniu w latach 1945-1956:

 • plut. Prawdziński Bogusław ps. „Sęk”, ur. w 1926 r. w Piotrkowie Trybunalskim; sanitariusz i szef kancelarii komp. krypt. „Longinus”, potem „Brony” KWP; 19/20 IV 1946 r. brał udział w akcji na Radomsko, gdzie zorganizował punkt opatrunkowy; 21 VI 1946 r. skazany przez SO w Częstochowie na sesji w Radomsku w trybie doraźnym na 10 lat więzienia; zmarł w więzieniu w Raciborzu 8 VIII 1947 r. w wieku 21 lat;
 • Filipecki Henryk ps. „Tarzan”, ur. w 1923 r. w Piaskach (ob. Czeladź); milicjant, żołnierz oddziału partyzanckiego Komendy Wojewódzkiej „Klimczok” KWP i patrolu dywersyjnego poakowskiej organizacji Pawła Cierpioła "Makopola"; aresztowany przez PUBP Rybnik, uciekł z aresztu i wielokrotnie wymykał się obławom; ostatecznie aresztowany w I 1949 r. i skazany przez WSR w Katowicach na karę śmierci, zamienioną na długoletnie więzienie; zmarł w Raciborzu 25 I 1950 r. w wieku 26 lat;
 • Tkocz Antoni, ps. „Antoś”, ur. w 1920 r. w Marklowicach; wcielony do wojska niemieckiego, skazany za śpiewanie polskich piosenek; żołnierz oddziału partyzanckiego Komendy Powiatu „Leśniczówka” KWP, następnie plutonu „Wędrowiec” pod dowództwem Emila Ruśnioka „Gustlika” (wtedy podporządkowany NSZ). 8 VII 1946 r. udało mu się ujść obławie UB-KBW w Kiczycach. Po rozproszeniu oddziału, żołnierz grupy zbrojnej ze struktur dawnego inspektoratu rybnickiego AK. We IX 1946 r. postrzelony podczas aresztowania i torturowany. 12 XII 1946 r. skazany na karę śmierci przez WSR w Katowicach; 22 I 1947 r. w wieku 27 stracony w więzieniu w Raciborzu. Więzienie zgłosiło zgon dopiero po 9 latach, podczas których rodzina bezskutecznie próbowała poznać jego los;
 • Skałecki Henryk ps. „Suchy”, ur. w 1926 r. w Woli Sławińskiej (ob. Lublin), członek AK-DSZ-WiN (placówka Lipniak w Konopnicy, podlegała oddziałowi kpt. Stanisława Łukasika „Rysia” ze Zgrupowania AK-DSZ-WiN mjra Hieronima Dekutowskiego „Zapory”), pełnił funkcję łącznika; za zranienie pijanego żołnierza „ludowego” WP, atakującego bagnetem postronnych ludzi, skazany przez WSR w Lublinie na 3 lata więzienia; mimo formalnego zwolnienia nie doczekał wyjścia z więzienia, gdzie zmarł przed 25 III 1947 r. w wieku 20 lat;
 • Baranowski Wiktor ps. „Narewski”, ur. w 1910 r. w Rudnikach (pow. łomżyński), żołnierz kompanii WiN w Zambrowie; nie zdał broni, którą wykopał i oddał Stefanowi Kurzynie z oddziału NZW Stanisława Grabowskiego „Wiarusa”, „Szalonego”; skazany 30 V 1949 r. przez WSR w Białymstoku na 6 lat więzienia; zmarł 9 IX 1951 r. w Raciborzu w wieku 41 lat;
 • Kostępski Marian, ur. w 1923 r. w Zawadzie (pow. sandomierski), współpracownik Legionu Czarnego Lwa ppor. Władysława Pezdy ps. „Gruby Władek”, „Janosik”, „Zakatyń”; skazany przez WSR w Kielcach na 5 lat więzienia; zmarł w więzieniu w Raciborzu 8 V 1952 r. w wieku 28 lat,
 • kpr. Ryszard Chrzanowski ps. „Kos” (żołnierz ZWZ-AK),
 • Józef Jankowski ps. „Płaza”, żołnierz Błękitnej Armii gen. Hallera, uczestnik wojny o niepodległość w latach 1919-1920, od 1942 r. w Armii Krajowej, następnie w komórce WiN,
 • Wacław Laskowski ps. „Wielki”, w latach 1948-1951 razem z rodzeństwem wielokrotnie udzielał pomocy st. sierż. Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi – sławnemu „Rojowi” – i jego żołnierzom,
 • Tomasz Piątek, członek Batalionów Chłopskich, w latach 1948-1949 udzielał pomocy członkom nielegalnej organizacji „Legion Czarnego Lwa”,
 • Antoni Kieloch, współpracownik oddziału partyzanckiego Stanisława Serafina „Śmiałego”, którego osobiście i jego żołnierzy kilka razy w 1949 r. nocował i żywił,
 • Władysław Boroń, żołnierz 1 Pułku Artylerii Górskiej (odznaczony Krzyżem Walecznych, w czasie okupacji członek podziemia narodowego,
 • Jan Kwak (ukrywał na polecenie Podziemia Niepodległościowego broń i amunicję partyzancką z czasów okupacji,
 • Rudolf Korzyniec (w 1949 r. członek organizacji młodzieżowej „Wolna Reakcja Narodowa”),
 • Stanisław Chmielewski, aresztowany za czynny opór wobec przymusowej kolektywizacji wsi).

Ludzie

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Jarosław Wieczorek

Wojewoda Śląski

Magdalena Kusy

Radna Miasta Racibórz

Marian Czerner

Przewodniczący Rady Miasta Racibórz w kadencji 2018-2023, wcześniej wice.

Michał Fita

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu - TKALNIA, były wiceprezydent Raciborza

Michał Kuliga

Radny Gminy Racibórz

Michał Woś

sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Piotr Klima

Radny Gminy Racibórz

Ryszard Frączek

Radny Powiatu Raciborskiego

Szymon Bolik

Radny Powiatu Raciborskiego

Tomasz Kusy

Radny powiatowy, szef komisji rewizyjnej i klubu PiS

5 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Stone83 (88.156. * .114) 15.02.2022 21:02

Brak Polowego - wymowne. Kordon sanitarny otaczają wokół niego już wszyscy od prawa do lewa. Poznali się...

~Clx (46.204. * .41) 15.02.2022 15:18

Ta świetlica to teraz centrum obsługi druku. W sądzie odnowionym nie było miejsca.

~Mel97 (91.224. * .82) 15.02.2022 15:13
oceniono 4 razy
4
Zgłoś

Do Ciekawy - a co Ci przeszkadza pomnik przy więzieniu? Jeśli miejsce będzie otwarte dla mieszkańców to super - kolejny teren zielony do spacerów.

~PreHistoryk (79.187. * .180) 15.02.2022 15:07
oceniono 2 razy
2
Zgłoś

Potrzebuje w sferze kultury i budowania tożsamości. Miasto to nie tylko drogi i kanalizacja. To też obiekty które przypominają o historii i dziedzictwie. Z resztą, w ostatnich latach i tak dużo w kwestii infrastruktury zmieniło się na plus, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu min Wosia.

~ciekawy (80.53. * .194) 15.02.2022 14:48
oceniono 4 razy
-4
Zgłoś

Tak, tak to jest właśnie to tego czego potrzebuje współczesny Racibórz