Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Więcej osób mieszka, niż płaci za wywóz odpadów. Urzędnicy: "Nie należy porównywać tych liczb"

Scenariusz w wielu przypadkach jest podobnych. Zameldowanych mieszkańców na terenie danej gminy jest więcej niż złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urzędnicy z powiatu wodzisławskiego uważają jednak, że ta zależność nie jest problemem, ponieważ biorą pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Nasuwa się jednak pytanie: w jaki sposób to sprawdzają?

Więcej osób mieszka, niż płaci za wywóz odpadów. Urzędnicy: "Nie należy porównywać tych liczb"

Gorzyce

Jak poinformowała Beata Futerska z Urzędu Gminy Gorzyce, weryfikacja liczby mieszkańców gminy objętych systemem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowana jest poprzez prowadzenie czynności sprawdzających polegających na weryfikacji danych zawartych w ewidencji ludności (tj. osoby nowo zameldowane), sporządzanie wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nowych nieruchomości w oparciu o gminną ewidencję budynków, a także prowadzenie czynności sprawdzających wobec właścicieli nieruchomości, gdzie liczba podanych osób w deklaracji budzi wątpliwość organu podatkowego. W gminie Gorzyce zameldowanych jest 20 698 osób, a złożonych deklaracji jest 18 532. - Powyższe dane nie mają wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż obowiązek uiszczania przedmiotowej opłaty ciąży na osobach zamieszkujących daną nieruchomość, a nie zameldowanych na danej nieruchomości - poinformowała Futerska.

W gminie Gorzyce mieszkańcy domów wielorodzinnych płacą 28,50 zł za gospodarowanie odpadami, a 27,50 zł gdy mają kompostownik. 

Nie występują różnice pomiędzy osobami zamieszkującymi na terenie gminy Marklowice a osobami podanymi w deklaracji - mówi marklowicki sekretarz.

Marklowice

Na terenie gminy Marklowice zameldowanych na pobyt stały jest 5 342 osób. - Ilość osób według złożonych deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi jest równoważna z osobami zamieszkującymi na terenie gminy Marklowice i wynosi 4906 osób. Nie występują różnice pomiędzy osobami zamieszkującymi na terenie gminy Marklowice a osobami podanymi w deklaracji - mówi nam Henryk Siedlaczek, sekretarz gminy Marklowice. Dalej wyjaśnia, ze różnica pomiędzy osobami zameldowanymi a zamieszkującymi wynika z powodu wyprowadzenia się do innej miejscowości lub wyjazdu za granicę. Jak informuje nas sekretarz Siedlaczek, weryfikacja osób ujętych w systemie śmieciowym oparta jest na danych z ewidencji ludności, oświadczeniach mieszkańców oraz na bezpośredniej kontroli na terenie nieruchomości.

W Marklowicach od stycznia do końca grudnia 2021 r. tamtejsi mieszkańcy za zbiórkę selektywną odpadów komunalnych płacą 27 zł. W trakcie najbliższych obrad marklowiccy radni będą podejmować uchwałę dotyczącą stawek obowiązujących od nowego roku. Gmina jest na etapie rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

Pszów

Nowa stawka za gospodarowanie odpadami została wyliczona na podstawie przetargu na dwa kolejne lata, gdzie roczny koszt odbioru i utylizacji odpadów wyniesie 4 256 712 zł. Przy ustalaniu wysokości opłaty przyjęto prognozowaną liczbę mieszkańców zdeklarowanych do odbioru odpadów na 2022 rok, czyli 11 530 osób. Na początek 2021 roku, zgodnie z deklaracjami i wydanymi decyzjami w Pszowie zamieszkiwało 11 689 osób. Urzędnicy na podstawie danych z poprzednich lat przyjmują spadek liczby zdeklarowanych do odbioru śmieci, zgodnie ze spadkiem samej liczby mieszkańców. Na koniec 2020 roku zameldowanych w Pszowie było 12 936 osób, jednak nie zawsze meldunek jest równoznaczny z realnym zamieszkiwaniem na terenie gminy. Jak udało się nam dowiedzieć, w ewidencji ludności, jako zameldowane funkcjonują jeszcze często osoby, które z końcem ubiegłego wieku wyemigrowały do krajów zachodniej Europy i tam się osiedliły, a nie wymeldowały się w miejscowości zamieszkania. Niektórzy zmarli za granicą przed wejściem Polski do Unii. W ten sposób wśród zameldowanych mieszkańców zgodnie z ewidencją ludności mogą znaleźć się osoby, które już nie żyją, a obecnie miałyby np. 120 lat. Nie ma jednak potwierdzenia ich śmierci, więc nie można formalnie usunąć ich z bazy. Takie dokumenty zaczęły wpływać oficjalną drogą do urzędu dopiero po wejściu Polski do UE, czyli w 2004 roku.

Co innego osoby, które realnie zamieszkują miasto, ale nie złożyły deklaracji śmieciowej, albo nie wykazały w deklaracjach wszystkich osób. - W takich przypadkach weryfikujemy faktyczne zamieszkanie na posesji, wzywamy właściciela do złożenia wyjaśnień, a jeśli takich wyjaśnień nie złoży, wydajemy decyzję o konieczności uiszczania opłaty zgodnie z ustaloną w postępowaniu liczbą mieszkańców danej nieruchomości. Rocznie takich decyzji jest dosłownie kilka – informują urzędnicy z UM. Radni przyjęli nowe stawki za odbiór śmieci od mieszkańców, co podyktowane jest wynikami nowego przetargu z wykonawcą odbierającym odpady. Od 1 stycznia obowiązywać będzie stawka 32,50 zł za odpady segregowane oraz 30,00 zł, jeśli mieszkaniec ma kompostownik.

Weryfikujemy faktyczne zamieszkanie na posesji, wzywamy właściciela do złożenia wyjaśnień - informują urzędnicy z Pszowa.

Radlin

Jak przekazał nam rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Radlinie Marek Gajda, obecnie w Radlinie na pobyt stały zameldowany jest 16 510 osób. Z tej liczby 15 157 to złożone deklaracje. Bazą wyjściową do określania stawki za gospodarowanie odpadami jest tylko liczba złożonych deklaracji, nie ma na nią wpływu liczba zameldowanych w mieście osób. - Opieramy się na faktycznie mieszkających i "wytwarzających" odpady. W tej kwestii mogą pojawiać się różnice pomiędzy liczbą zadeklarowanych a zameldowanych mieszkańców. W pewnych, uzasadnionych wypadkach, porównujemy zadeklarowaną liczbę z bazą meldunkową, mając jednak świadomość, że obydwie te bazy wcale nie muszą się pokrywać. Czasami zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wyjaśnienia - poinformował Gajda.

Od początku 2020 r. mieszkańcy Radlina segregujący odpady płacą 26 zł miesięcznie. Uchwalony przez tamtejszych radnych poziom opłat będzie obowiązywać do końca 2021 r.

Rydułtowy

Z danych dostępnych w Urzędzie Miasta Rydułtowy wynika, że liczba zameldowanych osób wynosi 19 856, a liczba złożonych deklaracji wynosi 18 579. Magistrat jako przyczynę rozbieżności pomiędzy liczbą złożonych deklaracji a zameldowanych wskazuje fakt, że cześć zameldowanych w Rydułtowach osób mieszka w innych gminach bądź przebywa poza Rydułtowami, np. z powodu wyjazdu na studia. Te rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkujących a zameldowanych na danej nieruchomości są wyjaśniane w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach. Przy ustalaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brana jest pod uwagę liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku wątpliwości dotyczących danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz miasta wzywa właściciela do przedłożenia stosownych wyjaśnień, w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W Rydułtowach od 1 stycznia 2021 e. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27,50 zł miesięcznie od osoby.

Opieramy się na faktycznie mieszkających i "wytwarzających" odpady - podkreśla rzecznik prasowy radlińskiego urzędu

Wodzisław Śl.

Jak przekazuje nam naczelnik Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl. Anna Szweda-Piguła, zgodnie z ewidencją ludności na koniec września w Wodzisławiu Śl. zameldowanych było 44 873 mieszkańców. Z tej liczby 7 088 osób złożyło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną liczbę 40 564 mieszkańców. Pani naczelnik podkreśla jednak, że nie należy porównywać ilości osób zameldowanych w odniesieniu do ilości osób zamieszkałych, która to ilość wynika ze złożonych deklaracji. - Różnice mogą wynikać z tego, że w przypadku zabudowy wielolokalowej deklaracje składa zarządca nieruchomości. Podaje on łączną ilość osób bez wskazania konkretnych lokali - mówi Anna Szweda-Piguła. Zauważa, że utrudnia to przeprowadzenia kontroli, jednocześnie nie ma możliwości weryfikacji liczby urodzeń czy liczby osób zameldowanych. - Deklarację w przypadku zabudowy jednorodzinnej składają bezpośrednio właściciele nieruchomości, dzięki temu łatwiej jest zweryfikować dane czy skontrolować daną deklarację poprzez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz wezwanie właściciela nieruchomości do złożenia wyjaśnień - mówi Anna Szweda- Piguła.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku wodzisławski magistrat rozstrzygnął przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. Najkorzystniejszą ofertę wynoszącą około 26 mln zł złożyła firma EKO z Rybnika. W efekcie do końca 2022 r. mieszkańcy Wodzisławia Śl. za zbiórkę selektywną płacą co miesiąc 26,10 zł.

Ludzie

Henryk Siedlaczek

Były poseł na Sejm RP, obecnie radny sejmiku śląskiego.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].