Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Jaką zmianę wprowadzono w Krzanowickim Bonie Żłobkowym?

Samorząd zdecydował się na zwiększenie progu dochodowego. Można więc uznać, że świadczenie stanie się dostępniejsze dla mieszkańców.

Jaką zmianę wprowadzono w Krzanowickim Bonie Żłobkowym?
Zdjęcie poglądowe

Anna Grzelka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach, przypominała podczas obrad rady miejskiej, że Krzanowicki Bon Żłobkowy był odpowiedzią gminy na prośby mieszkańców. Rozwiązanie wprowadzono w trakcie 2019 roku. Wówczas ustalono, że świadczenie może być przyznane rodzinom, których dochód na mieszkańca nie przekracza kwoty 2500 zł miesięcznie. Zdecydowano jednak o podwyższeniu progu do 3000 złotych. Jak wskazywała kierownik Grzelka, na taką potrzebę ma chociażby wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla kogo?

Przypomnijmy, wsparcie jest świadczeniem finansowym, skierowanym do rodzin z dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3, które będą, przez co najmniej 5 dni w tygodniu pod opieką niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, lub trwania umowy uaktywniającej z nianią.

Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić równocześnie kilka koniecznych warunków, w szczególności: oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny albo opiekun prawny: zamieszkują na terenie gminy, są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy. Nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego ani wychowawczego. Nie są dłużnikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek prawa handlowego z udziałem gminy. Nie posiadają zaległych zobowiązań alimentacyjnych, sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem. A także przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, w którym ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 3 000 zł.

Mieszkańcy chcący uzyskać świadczenie powinni złożyć w GOPS-ie stosowny wniosek. Tam też można uzyskać szersze informacje.

Świadczenie wynosi 300 złotych miesięcznie.

4 rodziny

W tym miejscu warto przytoczyć informacje, które kierownik Grzelka przekazywała radnym na kwietniowej sesji, kiedy przedstawiała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach. Wówczas pani kierownik wyliczała, że w zeszłym roku ze świadczenia skorzystały 4 rodziny.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].