Ekonomik – klucz do sukcesu!

Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowany personel zasilający wiele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji budżetowych. Są zdolni sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki.

Ekonomik – klucz do sukcesu!

Każdy podejmujący naukę w Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej uczy się przedmiotów ogólnokształcących opracowanych na tej samej podstawie programowej, co uczniowie liceów, ale jednocześnie zdobywa wiedzę praktyczną, bo przydatną w życiu codziennym – zarówno osobistym, jak i zawodowym. Wiedza z takich dziedzin jak ekonomia, elementy prawa, finanse czy prowadzenie działalności gospodarczej jest nieoceniona na rynku pracy.

W naszej szkole kształcimy przyszłych: ekonomistów, handlowców, logistyków, spedytorów, specjalistów ds. reklamy oraz rachunkowości. Każdy nasz nowy uczeń zdobędzie ponadto dodatkowe umiejętności w ramach specjalizacji kierunkowej. Przyszli technicy ekonomiści zostają ukierunkowani na liderów biznesu, technicy rachunkowości – doradców podatkowych, technicy logistycy – będą specjalizować się w e-logistyce, technicy reklamy – w kreowaniu wizerunku osoby i przedsiębiorstwa, a handlowcy będą kreowani na przyszłych menedżerów sprzedaży.

Od lat korzystamy z dobrodziejstwa wymiany doświadczeń na rynku europejskim i równie długo jesteśmy beneficjentem projektów unijnych: najzdolniejsza młodzież wyjeżdża w ramach programu Erasmus+ na miesięczne praktyki do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zdobyte w ten sposób umiejętności są bezcenne na rynku pracy, bo potwierdzone certyfikatami uznawanymi na terenie Unii Europejskiej.

Nawiązaliśmy ponadto współpracę nie tylko z przedsiębiorstwami z regionu, ale także z międzynarodową korporacją logistyczną – LKW Walter, której siedziba mieści się w Wiedniu. Przedsiębiorstwo to organizuje praktyki zawodowe za granicą, a najzdolniejszym zapewnia w przyszłości pracę.

Warto podkreślić, że kształcenie w szkole zawodowej nie zamyka drzwi do kształcenia wyższego! Wręcz przeciwnie: stawia bardzo solidny fundament pod dalszą edukację oraz niemalże gwarantuje bezpieczną przyszłość. Nasi absolwenci po zdaniu egzaminów z wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują dyplom technika. Absolwent naszego technikum może podjąć pracę lub kontynuować naukę na wyższej uczelni. Dlatego w edukowaniu młodzieży współpracujemy z partnerskimi uczelniami, które wspierają nas kadrą i doświadczeniem.

Szczegółowe opisy zawodów i zasad rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.ekonomikraciborz.pl.

Paweł Ptak
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Kształcenie zawodowe to wartość dodana

Cieszę się, że rynek pracy zmienił się na korzyść pracowników, bo to dodatkowy impuls do rozwoju kształcenia zawodowego. Powiedzmy to wprost – dzisiaj liczą się przede wszystkim zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Dlatego szkoła zawodowa jest taka „niezwykła”, bo daje swoim uczniom ten przywilej. Dobrze wykształcony zawodowiec jest w cenie. Tak jest teraz i nic nie wskazuje, by coś się miało w tej kwestii zmienić. Sam jestem zawodowcem. Nigdy tego nie żałowałem i powtórzyłbym mój wybór. Wychodząc rynkowi naprzeciw, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia w ramach specjalizacji. Warto kształcić się zawodowo, bo zyskuje się więcej niż w „zwykłych” szkołach średnich. Absolwent Ekonomika opuszcza nasze mury wyposażony w niezbędne umiejętności i doświadczenie zawodowe. Czy ktoś może dać więcej?

Zespoł Szkoł Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Raciborz
tel. 32 415 48 90

www.ekonomikraciborz.pl 

sekretariat@ekonomikraciborz.pl 

www.facebook.com/ekonomikraciborz

Pobierz prezentację w pdf >>> Zespół Szkół Ekonomicznych_prezentacja szkoły.pdf


Prezentacja jest publikowana w ramach drugiego społecznego projektu medialnego na rynku pracy i edukacji, w aż 6 produktach reklamowych w unikatowym pakiecie przygotowanym przez Wydawnictwo Nowiny - wydawcę Nowin Raciborskich, Nowin Wodzisławskich, Magazynu Rybnickiego, portalu Nowiny.pl i serwisu Praca.nowiny.pl

Jesteś pracodawcą lub zarządzasz placówką edukacyjną? Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Skontaktuj się z nami już dziś i zamów prezentację. Napisz na: reklama@nowiny.pl 

Zobacz również szczegóły tutaj: https://www.nowiny.pl/161538-jestes-pracodawca-lub-zarzadzasz-placowka-edukacyjna-mamy-projekt-dla-twojej-firmy.html

Tekst sponsorowany