CKZiU nr 1 w Raciborzu. Stawiamy na kształcenie zawodowe!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (Budowlanka – Gastronomik) tworzą szkoły z długoletnią tradycją kształcenia w branżach: budowlanej, chemiczno-ekologicznej, hotelarsko-gastronomicznej oraz usługowej. Aktualnie w CKZiU nr 1 kształci się ponad 900 uczniów i słuchaczy w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia.

CKZiU nr 1 w Raciborzu. Stawiamy na kształcenie zawodowe!

Szkoła cieszy się popularnością. Absolwenci piastują eksponowane stanowiska w administracji, podejmują pracę naukową oraz prowadzą własną działalność gospodarczą. O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów Centrum świadczy znacząca liczba osób podejmujących studia na uczelniach wyższych różnych typów na kierunkach technicznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych. Uczniowie biorą udział w olimpiadach, turniejach branżowych i konkursach przedmiotowych, uzyskując w nich wysokie lokaty.

W ostatnich latach zrealizowano dwa projekty unijne: „Nowoczesne pracownie do nauki zawodu w powiecie raciborskim” oraz „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”, których efektem jest 8 pracowni do prowadzenia zajęć dla zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska i technik żywienia i usług gastronomicznych. Udział w programach umożliwił także uczniom i nauczycielom zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz zawodowych umiejętności.

Szczególnie wysoko cenimy udział w programie Erasmus+ praktyki zawodowe za granicą. Daje on możliwość zapoznawania się naszej młodzieży z rówieśnikami z innych krajów wspólnej Europy, poznanie europejskiego rynku pracy oraz zdobywanie doświadczeń zawodowych. Uczniowie wyjeżdżali do Hiszpanii (Granada, Teneryfa), Portugalii (Lizbona, Porto), Włoch (Sycylia), Wielkiej Brytanii (Londyn). W tym roku realizowany jest piąty projekt.

Centrum jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. W budynku Budowlanki zainstalowano podjazd oraz windę.

Szkoła ma opinię wymagającej, ale przyjaznej. Priorytety to solidne wykształcenie i wszechstronny rozwój młodego człowieka. Najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby.

Centrum nr 1 – to ważny i bardzo dobry wybór! Zadzwoń, napisz, zapraszamy!

Jacek Kąsek, dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu

Coraz bardziej widoczna jest luka pokoleniowa pracowników, jaka powstała przez wieloletnie zaniedbania „reformatorów oświaty” w kształceniu zawodowym. Promowanie kształcenia ogólnokształcącego spowodowało mniejsze zainteresowanie zdobywaniem kwalifikacji zawodowych na poziomie szkoły branżowej i technikum. Osobiście promuję filozofię dobrego przygotowania absolwenta zarówno w zakresie wiedzy ogólnej, jak i zawodowej. To będzie sprzyjać łatwiejszemu i szybszemu dostosowywaniu pracownika do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Cieszy mnie każda inicjatywa NOWIN skierowana do młodych ludzi oraz ich rodziców z przekazem, że kształcenie w zawodzie ma przyszłość. Wzorcowym przykładem jest projekt „Czas na Zawodowców”.

Jestem absolwentem „Gastronomika” – szkoły wchodzącej w skład Centrum nr 1, której dzisiaj jestem dyrektorem. Czy wybierając szkołę kierowałem się taką samą filozofią? Nie pamiętam. W moim wyborze pomogli Rodzice. Pamiętam jednak, że nauczyciele, których spotkałem w trakcie edukacji mieli znaczący wpływ na moją edukację zawodową oraz przygotowanie do studiowania. Mam dwa zawody: gastronom i nauczyciel matematyki. Jestem zdeterminowanym zwolennikiem takiego kształcenia – ogólnego i zawodowego.

CKZiU nr 1 oferuje kierunki kształcenia, które są na rynku pracy poszukiwane. Często używam zwrotu: kształcimy w zawodach od A do Z. Agrobiznes, analityk, architekt, budowlaniec, cukiernik, fryzjer, fotograf, geodeta, hotelarz, instalator … aż do żywienia i usług gastronomicznych.

Jesteśmy wiodącą szkołą w pozyskiwaniu środków unijnych na wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+. Odnosimy sukcesy międzynarodowe w wielu turniejach. Staramy się zmieniać wizerunek kształcenia zawodowego.

Mam wokół siebie nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły, którzy myślą podobnie jak ja. Efektem naszych wspólnych działań są nowoczesne pracownie do nauki zawodu.

Mam nadzieję, że to dobra zachęta dla młodych ludzi wybierających „słuszną drogę zawodową".

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
„Budowlanka – Gastronomik”
ul. Wileńska 6-8, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 46 54, 32 415 29 63

e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl , www.ckziu1raciborz.idsl.pl 

Pobierz prezentację w pdf >>> Ckziu nr 1_Budowlanka-Gastronomik_prezentacja szkoły.pdf

Prezentacja jest publikowana w ramach drugiego społecznego projektu medialnego na rynku pracy i edukacji, w aż 6 produktach reklamowych w unikatowym pakiecie przygotowanym przez Wydawnictwo Nowiny - wydawcę Nowin Raciborskich, Nowin Wodzisławskich, Magazynu Rybnickiego, portalu Nowiny.pl i serwisu Praca.nowiny.pl

Jesteś pracodawcą lub zarządzasz placówką edukacyjną? Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Skontaktuj się z nami już dziś i zamów prezentację. Napisz na: reklama@nowiny.pl 

Zobacz również szczegóły tutaj: https://www.nowiny.pl/161538-jestes-pracodawca-lub-zarzadzasz-placowka-edukacyjna-mamy-projekt-dla-twojej-firmy.html

Tekst sponsorowany