Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w walce z koronawirusem

Coraz więcej polskich firm i marek włącza się w walkę z  rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Szereg działań w tym zakresie podejmuje także Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Spółka wsparła między innymi placówki w Subregionie Zachodnim.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w walce z koronawirusem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Domy Pomocy Społecznej w Gorzycach i Żorach oraz służby graniczne otrzymały niezbędne materiały. Niemal 3 000 litrów wody butelkowanej trafiło do rybnickiego szpitala oraz na przejście graniczne w Gorzyczkach. DPS-y otrzymały tak bardzo potrzebne w czasie pandemii środki ochrony osobistej, które posłużą prawie 300 pensjonariuszom, a także pracownikom i opiece medycznej. Wśród dostarczonych materiałów znalazły się maseczki wielorazowego użytku, przyłbice, płyny do dezynfekcji powierzchni dużych, fartuchy oraz rękawice ochronne i termometry bezdotykowe.

GPW SA wsparła w ten sposób ponad 15 placówek w całym województwie. Oprócz przekazania środków ochrony osobistej, przedsiębiorstwo przekazało dwóm placówkom pomoc finansową na ponad pół miliona złotych.

300 000 złotych przekazano Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Megrez Sp. z o.o. w Tychach, co pomogło placówce zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby związane ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. Spółka Megrez prowadzi szpital zakaźny jednoimienny – jeden z dwóch tego typu w regionie. Otrzymane wsparcie przeznaczone zostanie przede wszystkim na zakup środków ochrony indywidualnej, maseczek, kombinezonów, rękawiczek chirurgicznych czy przyłbic, ale także na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb personelu medycznego. Środki finansowe od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów trafiły także do Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Powstały w 2015 roku, unikatowy w skali kraju i jeden z niewielu w Europie ośrodek badawczo-rozwojowy umożliwia prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych w obszarze biotechnologii i medycyny – szczególnie w dziedzinie: genetyki, kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, chorób cywilizacyjnych i środowiskowych. Darowizna w wysokości 250 000 złotych pozwoli na doposażenie sprzętowe uruchomionego końcem marca br., akredytowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie i WSSE w Katowicach, Laboratorium Testów Genetycznych COVID-19.

- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jest spółką społecznie odpowiedzialną, dlatego zawsze chętnie wspieramy i pomagamy.  W sytuacji, gdy wszyscy walczymy z koronawirusem, wsparcie szpitali oraz instytucji, które tej pomocy potrzebują, aby kontynuować swoją działalność i również nieść pomoc innym, jest naszą powinnością – podkreśla Henryk Drob, Prezes Zarządu GPW S.A.

Jak twierdzi Henryk Drob, Spółka ma jeszcze wiele pomysłów na pomoc dla kolejnych placówek oraz instytucji walczących z pandemią koronawirusa i będą one sukcesywnie realizowane.


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. To największy tego typu system zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Polsce i jeden z największych w Europie. Charakteryzuje się: wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody, siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji, możliwościami magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe, rezerwami produkcyjnymi umożliwiającymi dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów systemu. Na system ten składają się: dwa Zakłady Uzdatniania Wody (ZUW), dziewięć Stacji Uzdatniania Wody (SUW), osiem Oddziałów Eksploatacji Sieci (OES), dziewięć kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 374 000 m3, około 900 km wodociągowej sieci magistralnej o średnicy do 1,8m. System sieci magistralnej oraz stacji uzdatniania wody zaopatruje w wodę pitną obszar o powierzchni około 4300 kmna terenie 66 gmin województwa śląskiego, zamieszkały przez 3,5 mln mieszkańców, co stanowi 85% populacji miast i gmin Górnego Śląska.

Spółka prowadzi również działalność dodatkową w postaci usług akredytowanego laboratorium Wydziału Badania Wody, Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego, Gospodarstwa Rybackiego oraz Stacji Legalizacji Wodomierzy.

GPW SA w swoich wszystkich oddziałach zatrudnia łącznie ponad 1000 pracowników.

Materiał zewnętrzny