Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Nocny mail od poczty polskiej. Prezydent Kuczera komentuje

- Człowiek śpi, a nocą pisze do urzędu miasta Poczta Polska. O godzinie 2.26 w nocy na ogólną skrzynkę mailową Urzędu Miasta przychodzi wniosek Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców. Powodem do wydania tych danych ma być pandemia i przygotowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mam krótki termin, tylko dwa dni - pisze w internecie prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Nocny mail od poczty polskiej. Prezydent Kuczera komentuje

Ankieta

Czy jesteś za wyborami korespondencyjnymi?
Zobacz więcej

Czego potrzebuje poczta? PESEL-i, pełnych adresów zameldowania, imion i nazwisk blisko 105 tysięcy rybniczan uprawnionych do udziału w wyborach. Jestem absolutnie zdruzgotany tym co się dzieje. - Zapewniam, że nie zamierzam udostępnić tych informacji na podstawie przesłanego anonimu, pozbawionego jakichkolwiek podstaw prawnych czy chociażby podpisów osób reprezentujących instytucję. Jeszcze nigdy w historii III Rzeczypospolitej Polskiej w tak skandaliczny sposób nie łamano podstawowych zasad państwa prawa w kontekście procesu wyborczego. Chciałoby się powiedzieć Quo vadis Polsko? Zwracam uwagę, że uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 6 kwietnia 2020r. o zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie. Co oznacza, że procedura ustawodawcza się nie zakończyła. Dlatego ta ustawa nie może stanowić podstawy działania jakiegokolwiek organu władzy publicznej. Nad całą sprawą samorządy jednoczą się ze sobą w ramach Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - komentuje prezydent Rybnika.

Poniżej mail Poczty Polskiej.

Do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Wniosek

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S. A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.

Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Dane, o których mowa powyżej powinny zostać przekazane w formie dokumentu(pliku tekstowego o rozszerzeniu txt lub csv, kodowanego w formacie UTF-8), opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP, zawierającego następujące dane wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.):

PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,

Kod pocztowy (format: XX-XXX np. 65-001) - dana obowiązkowa,
Miejscowość- dana obowiązkowa,
Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy pole pozostaje puste) – dana obowiązkowa,
Ulica (jeżeli brak należy wpisać miejscowość),
Numer domu – dana obowiązkowa,
Numer mieszkania (jeżeli brak pusta wartość),
Imię - dana obowiązkowa,
Drugie imię (jeżeli brak pusta wartość),
Nazwisko- dana obowiązkowa,
Drugie nazwisko (jeżeli brak pusta wartość),
Województwo - dana obowiązkowa,
Powiat - dana obowiązkowa,
Gmina - dana obowiązkowa,
Identyfikator miejscowości (SIMC) – dana nieobowiązkowa,
Identyfikator ulicy (ULIC) – dana nieobowiązkowa,
Identyfikator gminy (TERC) – dana nieobowiązkowa.
Nazwy miejscowości, dzielnicy i ulicy powinny być zgodne z nazewnictwem stosowanym w bazie TERYT.

Dane wymienione powyżej, w przekazywanym pliku należy umieścić w kolejności wystąpienia w jednym wierszu każda pozycja z polami oddzielonymi znakiem średnika.

Wyżej wymieniony plik powinien zostać skompresowany do pojedynczego pliku w formacie .ZIP lub .RAR lub .GZIP, lub 7ZIP bez hasła.

Przekazywany plik powinien posiadać nazwę składającą się z nazwy gminy i umieszczonego w nawiasach identyfikatora gminy (TERC), spacje zastąpione powinny być znakiem podkreślnika (_).

Ewentualne pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej: wybory2020@poczta-polska.pl

Z wyrazami szacunku,

Poczta Polska

Ludzie

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika

5 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~BibliaJanuszy (188.146. * .200) 24.04.2020 16:53
oceniono 3 razy
-1

Komentarz został usunięty ponieważ nie jest związany z tematem

MariuszMaxWalonko 24.04.2020 16:14
oceniono 2 razy
-2
Zgłoś

@Don_C i co z tego, że poczta działa skoro samorządy nie będą brały udziału w wyborach? Przecież to logiczne, że Urząd Miasta nie wyśle tych danych :D

Don_C 24.04.2020 15:36
oceniono 2 razy
2
Zgłoś

Człowiek śpi a poczta działa. Haha aleś chłopie zabłysnął. :-) Kuczera i inni znają pocztę tylko z okienka kasowego widocznie.

MariuszMaxWalonko 24.04.2020 13:54
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

i prawidłowo! nie udostępniać danych i opóźniać jak najdłużej wybory :) konfedeRACJA!

~Hehehe (89.64. * .42) 24.04.2020 09:50
oceniono 2 razy
-2
Zgłoś

wybory2020@poczta-polska.pl