Rybniccy radni PiS oburzeni: To szczyt hipokryzji

– My radni miasta jesteśmy permanentnie ignorowani, a mieszkańcy Rybnika oszukiwani i manipulowani wizerunkowymi sztuczkami włodarzy miasta, wywodzącymi się z Platformy Obywatelskiej – pisze radny PiS Arkadiusz Szweda.

Rybniccy radni PiS oburzeni: To szczyt hipokryzji

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika, odbyły się … dwie sesje. Jedna zwykła, druga nadzwyczajna – na wniosek radnych opozycyjnych, którzy wystąpili z takim wnioskiem ponieważ domagali się zmian stawek opłat za parkowanie samochodów na terenach podległych samorządowi rybnickiemu. Chcieli także uchylenia upoważnienia prezydenta miasta do ustalania wysokości opłat na terenach miejskich oraz podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia płatnego miejsca postojowego, zasad pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na terenie Urzędu Miasta przy ulicy Chrobrego 2. Żadna z propozycji nie przeszła.
Do tego co działo się na sesji 30 marca odnieśli się radni PiS. Poniżej przygotowane przez nich oświadczenie.

„Wczorajsza sesja Rady Miasta Rybnika zwołana z inicjatywy Radnych Miasta Rybnika reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, Blok Samorządowy Rybnik oraz Samorządowy Ruch Demokratyczny pokazała wyraźnie, że Prezydent Miasta Rybnika wraz z Radnymi Platformy Obywatelskiej i klubu Wspólnie dla Rybnika nie zamierza prowadzić dialogu z radnymi próbującymi podjąć dyskusję w bulwersującej mieszkańców sprawie opłat za parkowanie. Zachowanie Radnych Platformy Obywatelskiej i Pana Prezydenta Miasta można określić jednym sformułowaniem - szczyt hipokryzji.
Od początku marca br. na terenie Rybnika obowiązują stawki opłat za parkowanie wprowadzone zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery, których wysokość nigdy nie była w żaden sposób konsultowana z Radą Miasta Rybnika.
Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu Radni Prawa i Sprawiedliwości wraz z pozostałymi radnymi opozycji przyjmując za dobra monetę, wyrażoną wcześniej w mediach opinię klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, że decyzje Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie opłat za parkowanie wymagają korekt złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie, wraz z konkretnymi propozycjami nowych opłat za parkowanie.

Propozycje te zawierały:
- stawki jednorazowe w wysokości 2,5zł za pierwszą i 1zł za każdą następna godzinę parkowania,
- stawka za abonament ogólnodostępny w wysokości 40,00 zł/m-c,
- abonamenty dla osób objętych programem „Duża Rodzina” w wysokości 30,00 zł/m-c,
- stawka dla radnych, urzędników itp. na parkingu przy UM w tej samej wysokości co dla wszystkich mieszkańców tj. 40,00 zł/m-c.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].