Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Anna Ronin wzywa Radę Miasta Racibórz do wycofania uchwały w jej sprawie

- Działając w imieniu własnym wzywam Radę Miasta Racibórz do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu Uchwały nr XVI/204/2016 z dnia 23 marca 2016 roku o wyrażeniu zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy Radnej Annie Ronin z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały - pisze radna Anna Ronin.

Anna Ronin wzywa Radę Miasta Racibórz do wycofania uchwały w jej sprawie

- Na wstępie aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości wskazuję na pełne brzmienie art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: „2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.”. Literalnie przepis odnosi się do rozwiązania stosunku pracy niemniej w orzecznictwie sądowym zostało wskazane, iż dotyczy on również wypowiedzeń zmieniających, jak słusznie co do zasady przyjęła Rada Miasta w niniejszej sprawie. Niestety Radzie Miasta całkowicie umknęła istotna i podstawowa różnica między wypowiedzeniem stosunku pracy a wypowiedzeniem zmieniającym polegająca na niedookreślonym zakresie wypowiedzenia zmieniającego. Otóż o ile zakres merytoryczny wypowiedzenia stosunku pracy jest znany bowiem jest stały i wprost wynikający z ustawy tj. definitywne rozwiązanie stosunku pracy, to już zakres wypowiedzenia zmieniającego nie jest zdefiniowany ustawowo i w każdym konkretnym przypadku może być bardzo różny tj. poczynając od zmian uznanych przez strony stosunku za mało istotne poprzez zmiany istotne a kończąc na zmianach zasadniczych w sposób generalny zmieniających wszystkie elementy ustalonego wcześniej stosunku pracy - pisze raciborska radna Anna Ronin w uzasadnieniu do wezwania.

Cały dokument, który przesłała Radzie Miasta Racibórz w załączniku:

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa _AR [*DOC]

Przypomnijmy, na ostatniej sesji Rada Miasta Racibórz przyjęła uchwałę, w myśl której DFK może zmienić Annie Ronin warunki pracy i płacy. Więcej informacji na ten temat: DFK może zmienić umowę radnej Ronin. 11 radnych przegłosowało zgodę.

Ludzie

Anna Ronin

Radna Miasta Racibórz

2 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
Wojtek_Zolneczko redakcja 07.04.2016 18:18

Do usunięcia naruszenia poprzez uchylenie uchwały nr XVI/204/2016 i podjęcie uchwały odmawiającej wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy radnej.

jaja kobyły 07.04.2016 18:02

Do wycofania uchwały, czy usunięcia naruszenia? Podstawowa wiedza dziennikarska się kłania...