Starostwo: zapoznaj się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy

To miejsce specjalnie stworzone dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Starostwo: zapoznaj się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy
Majowe posiedzenie powiatowej komisji zdrowia odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Troskliwa i profesjonalna opieka, intersujące formy zajęć, przestronne i nowoczesne wnętrza,  domowa atmosfera sprzyjająca nauce samodzielności to tylko część oferty jaką swoim wychowankom zapewnia raciborski Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka na zlecenie Powiatu Raciborskiego prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Dom". ŚDS funkcjonuje od stycznia 2014 r. w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 i jest finansowany z dotacji celowej  budżetu państwa.

Polecamy również: Więcej miejsc niż chętnych, czyli problemy z zapełnieniem Środowiskowego Domu Samopomocy

To  miejsce specjalnie stworzone dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Głównym celem domu jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej swoich podopiecznych.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego oferującym pomoc stacjonarną przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. Świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczestnicy mogą uczestniczyć w wszechstronnej rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej i socjalnej, treningach umiejętności potrzebnych do codziennego życia oraz szeroko rozumianej rekreacji. Zajęcia te odbywają się w godz. od 8.00 do 14.00. Podczas pobytu uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest  placówką doskonale przygotowaną do funkcjonowania w niej osób upośledzonych, w tym z zaburzoną zdolnością ruchową. Posiada centralną łazienkę z natryskiem i wszelkimi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych oraz toalety. Przestronne i jasne pomieszczenia pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich.

ŚDS proponuje dla swoich podopiecznych następujące zajęcia:

 

 • kulinarne i gospodarcze,
 • plastyczne i rękodzieła,
 • komputerowo-multimedialne,
 • relaksacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • rehabilitacyjne,
 • muzykoterapia,
 • choreoterapia,
 • biblioterapia,
 • psychoterapia,
 • hortiterapia;
 • psychoterapia,
 • socjoterapia.

 

Wszystkie te zajęcia są prowadzone w odpowiednio przygotowanych pracowniach. Na uczestników czekają dobrze wyposażone pracownie m.in.: plastyczna, komputerowa, ekologiczna, ogrodnicza, dbałości o wygląd, kulinarna, czy pokój indywidualnego poradnictwa.

Koszt pobytu uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy jest pokryty  w całości lub w części z budżetu państwa.

Wniosek o skierowanie do Domu należy składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. Do wniosku dołącza się  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada oraz rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzonym w tej sprawie przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Zainteresowani skierowaniem, ich rodziny i opiekunowie, proszeni są o kontakt  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, tel. 32 415 20 28 lub właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy

 

 • ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz
 • 32 415 31 36 wew.316
 • stow.dom@gmail.com
 • www.sdsraciborz.pl

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].