Nie ma w nas rewizjonizmu, działamy w klimacie partnerstwa 

W zabytkowym budynku dawnego klasztoru elżbietanek, a dziś siedzibie DFK w Bieńkowicach odbyło się spotkanie świąteczne przewodniczących kół terenowych mniejszości niemieckiej raciborszczyzny.