Nie ma w nas rewizjonizmu, działamy w klimacie partnerstwa 

W zabytkowym budynku dawnego klasztoru elżbietanek, a dziś siedzibie DFK w Bieńkowicach odbyło się spotkanie świąteczne przewodniczących kół terenowych mniejszości niemieckiej raciborszczyzny. 

Blasius Hanczuch o mamucie z Bieńkowic 

Historię muzeum w klasztorze Elżbietanek w Bieńkowicach przybliża Blasius Hanczuch.

Wielokulturowość nas wzbogaca 

Blasius Hanczuch z Bieńkowic, wielki działacz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego odznaczony został srebrną honorową odznaką "Zasłużony dla rozwoju Województwa Śląskiego".